Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

úvodník

číslo 10/2005

Vážení a milí čtenáři

Zdůrazněným tématem vydání časopisu Automa, které jste právě otevřeli, je integrace dat ve výrobním podniku. Jedním z hlavních námětů diskusí v této oblasti je prorůstání systémů MES (Manufacturing Executive System) a ERP (Enterprise Resource Planning). Jako vhodný kandidát na prostředek pro sdílení dat mezi oběma systémy se jeví jazyk XML (Extensible Markup Language), který je dostatečně obecný a celosvětově rozšířený. To je také důvod, proč jsme do tohoto čísla zařadili článek P. Klána Získávání informace s použitím webových služeb (s. 12), který popisuje několik možných použití jazyka XML v praxi, byť nikoliv přímočaře průmyslové. Ale je patrně jen otázkou času, kdy si stejným způsobem, jakým si dnes zájemci prostřednictvím webu vyhledávají a objednávají třeba knihy, budou moci vyhledat vhodného dodavatele plastového výlisku, snímače teploty nebo speciální chemické suroviny, s tím, že automatický systém poptávajícímu dokáže sdělit reálný dodací termín a nabídnout cenu a dokonce po potvrzení objednávky spustit výrobu.

Pro účely průmyslové výroby je ovšem XML příliš obecným jazykem. Proto vzniká standard B2MML (Business to Manufacturing Markup Language), který je „převodem„ normy ANSI/ISA 95 (v Evropě známé také pod označením IEC/ISO 62264) do jazyka XML. O vznik B2MML se stará World Batch Forum, na jehož webových stránkách (http://www.wbf.org) je specifikace standardu B2MML zdarma k dispozici. O významu, který B2MML má a v budoucnosti bude mít, svědčí např. to, že na jeho vývoji se podílejí odborníci z vedoucích firem v oboru průmyslové automatizace i informatiky, jako jsou např. Rockwell Automation, Wonderware nebo SAP.

Co bude výsledkem prorůstání systémů ERP a MES? Nesmí to být veliký a neohrabaný informační systém s množstvím funkcí, o nichž uživatel nemá ani tušení, natož aby je uměl použít. Moderní informační systém výrobního podniku musí být modulární, snadno konfigurovatelný a otevřený. Uživatelé k němu budou přistupovat prostřednictvím portálů, založených převážně na webových službách, které jim umožní získat potřebné informace a nebudou je zatěžovat zbytečnými daty.

A proč je vlastně žádoucí a nutné, aby se systémy MES a ERP vzájemně propojily a vytvořily jednotný informační systém? Jedním ze základních úkolů automatizace je zvyšovat produktivitu podniku. Ale ta v moderním průmyslu není závislá jen na tom, jak rychle pracují stroje ve výrobních linkách. Stále důležitější je zkrátit dobu potřebnou ke zpracování objednávky, k přípravě výroby a k expedici hotového zboží. Je-li třeba být efektivní součástí komplexního dodavatelského řetězce, je takový informační systém klíčovým nástrojem.

Informatika, mnoha „skalními automatizéry„ považovaná za druhořadou záležitost, se tak stává královskou disciplínou automatizace moderní průmyslové výroby.

Petr Bartošík, šéfredaktor