Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

číslo 4/2005

Vážení a milí čtenáři
Tématu „síť Ethernet„, v oboru automatizace již delší dobu populárnímu a v různých souvislostech i v časopise Automa zmiňovanému, se v tomto čísle dostává ucelenější pozornosti. To je první, a snad dobrá zpráva.
Síť Ethernet a nad ní fungující standardní komunikační protokoly v podstatě sjednotily komunikaci mezi počítači v kancelářích i v domácnostech. Bylo skutečně jen otázkou času, kdy se na trhu objeví v úpravě pro specifické „nekancelářské“ podmínky a začnou si hledat cestu do výrobních provozů a do řídicích systémů v průmyslu.
Rozhodující krok v tomto směru byl učiněn nalezením způsobů, jak ze sítě Ethernet s protokoly ze skupiny TCP/IP vytvořit síť s deterministickým chováním splňující požadavky na práci v reálném čase až třeba na úrovni vyžadované např. při řízení pohybu a polohy částí strojů. Tažení sítě Ethernet do výrobních podniků a provozů mohlo začít.
Rubem první zprávy je zpráva druhá: při nejlepší vůli vám nemůžeme představit jednotný standard pro komunikaci po síti Ethernet v průmyslovém prostředí. Neexistuje. Jak široká je současná definice tzv. průmyslového Ethernetu ilustrují autoři Zezulka a Hynčica v článku Průmyslový Ethernet na str. 5.
Zpráva možná špatná a možná dobrá, záleží na úhlu pohledu.
Skalní zastánci standardizace obviňují standardizační orgány, jmenovitě IEC, z laxního přístupu. Poukazují na nynějšího „kočkopsa„ – normu IEC 61158, současně definující osm navzájem nekompatibilních komunikačních sběrnic – a obávají se, že standardizace průmyslového Ethernetu, kde se hovoří o až jedenácti různých existujících řešeních, dopadne podobně. Kdo by na tom prodělal, jsou údajně uživatelé automatizační techniky.
Jednotliví výrobci či jejich zájmové skupiny zatím dále rozvíjejí svá řešení a snaží se je prosadit jak do praxe, tak i pokud možno k přijetí jako standardy. Jejich argumenty jsou lepší technické i ekonomické parametry nové techniky a její přínosy pro zákazníky.
V této variantě snad věčného rozporu mezi zakonzervováním určitého stavu ve jménu usnadnění pokroku a vlastním pokrokem charakterizovaným stálým hledáním nového, pro dané podmínky lepšího, těžko můžeme být v redakci arbitry, a ani se o to nebudeme snažit. Cílem našich snah zůstává informovat vás i o poměrně složité problematice digitálních komunikačních sítí z pohledu jejich použití v průmyslu tak, abyste se v ní pokud možno neztráceli.
Budeme rádi, podělíte-li se s ostatními čtenáři o svoje názory a zkušenosti.

Ing. Karel Suchý, zástupce šéfredaktora