Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Uvedení skupiny produktů Plant2Business

Automa 2/2001

Roman Krusberský, krusbersky@autocont.cz,
AutocontControl Systems

Uvedení skupiny produktů Plant2Business

V současné době jsou vedoucí pracovníci vystavováni tlaku v časové tísni rozhodovat o věcech značného významu. Aby bylo jejich rozhodování snazší, potřebují mít přístup k informacím o výrobě. Ve výrobních databázích jsou ukládána data. Data však ještě nejsou informace. Informace lze získat výběrem nejdůležitějších údajů z množiny všech technologických dat. Získat aktuální informace znamená vybírat data on-line. Pro usnadnění přístupu k výrobním datům pořizovaným systémem Citect byla vyvinuta rodina produktů Plant2Business.

Obr. 1.

Informace o výrobě obsahují rozsáhlou skupinu údajů, od statistiky jednotlivých strojů po kritéria výkonnosti výroby, výrobní výsledky, stav skladu a jeho využití. Tato data mohou být díky Plant2Business prohlížena a rychle, efektivně analyzována kdekoliv v systému výroby. Propojení informací o výrobě a obchodu se tak díky rodině produktů Plant2Business výrazně usnadňuje. Ve srovnání se systémy ERP, MRP a MES jsou navíc náklady na pořízení a realizaci Plant2Business minimální.

Rodina Plant2Business zahrnuje:

  • Plant2SQL – datová brána Citectu poskytující technologická data pro SQL Server,
  • Plant2NET – datový sklad pro analýzu dat přes internet nebo intranet,
  • Plant2Pocket – nadstavba Plant2NET pro WAP.

V blízké budoucnosti bude rodina produktů Plant2Business rozšířena o další produkty, např. o Plant2Oracle, což je brána Citectu poskytující data databázi Oracle.

Protože podrobnější informace o jednotlivých produktech by přesahovaly rozsah tohoto článku, uvedeme postupně základní informace.

Plant2SQL
Plant2SQL je midlewarový produkt mezi Citectem a SQL Serverem. Je to pružné, snadno použitelné řešení, které data Citectu zpřístupňuje uživatelům buď přímo, nebo přes SQL Server (popř. MSDE). Tím, že obsahuje nástroje pro analýzu dat výroby, přináší Plant2SQL výhody všem uživatelům celého podniku a umožňuje jim data rychle a efektivně analyzovat. Zajímavé přitom je, že uživatelé mohou vybírat jen ta data, která je zajímají, a nemusí mít absolutně žádné znalosti o systému SCADA. Konfigurace a užívání klientské aplikace nijak neovlivňuje běžící projekt.

Plant2SQL slouží jako bezpečné oddělení technologické úrovně od úrovně IT. SQL Serveru poskytuje reálná technologická data, ať již jde o technologické hodnoty, alarmy nebo trendy. Tyto hodnoty mohou být ukládány přímo v SQL Serveru a potom poskytovány klientům nebo Plant2SQL zajistí on-line hodnoty přímo ze Citectu (i v případě alarmů a trendů). Tak jsou uživatelům poskytnuta všechna data při současné optimalizaci spotřeby diskového prostoru a zajištění vysoké bezpečnosti. Pro malé a střední aplikace je možné použít databázový server MSDE (omezení 2G, optimalizováno pro pět uživatelů), který je součástí instalace Plant2SQL.

Obr. 2.

Pro Excel a Crystal Reports jsou k dispozici předem připravené šablony reportů, pomocí kterých mohou uživatelé snadno a rychle zhotovit svá řešení. Pro zpřístupnění dat mohou být použity buď tyto šablony nebo si mohou uživatelé vytvořit vlastní návrh na základě dodávaných knihoven objektů ActiveX a OLE DB. Klientské stanice nevyžadují licenci, a tudíž jejich množství není omezeno.

Plant2NET
Plant2NET přináší novátorský přístup k řešení datových skladů a k analýze dat. Umožňuje vizualizovat data o výrobě přes internet nebo intranet pomocí standardního Internet Exploreru.

Využívá možnosti produktů Citect a Plant2SQL a distribuuje důležité informace v reálném čase na libovolný počítač v podniku. Uživatelé si mohou nastavit, které informace jsou pro ně důležité, a modifikovat jejich zobrazení. Mezi serverem Plant2NET a klientskou stanicí jsou přenášena jen živá data, nikoliv grafika, která je vytvářena s využitím klientských prvků ActiveX. Plan2NET podporuje zobrazení různých typů dat:

Alarmy. Výkonný nástroj pro analýzu alarmů, který umožňuje zobrazovat údaje o poruchách ve výrobě. Analytické nástroje na vysoké úrovni pomáhají nacházet poruchy v procesu a posilují strategii preventivní údržby. Pomocí skupiny standardních nástrojů, včetně Paretova a Gantova grafu, lze snadno a rychle diagnostikovat a opravit nastalé problémy.

Signály. Monitorování výroby s využitím internetového prohlížeče? Plant2NET může poskytovat on-line data o celé výrobě, např. o výkonu, spotřebě energií a prostojích. Jednotliví uživatelé si mohou vybrat informace, které jsou pro ně důležité. K aktuálním datům ze Citectu potom mají přímo v prohlížeči nepřetržitý přístup.

Obr. 3.

Trendy. Pomocí trendových objektů si uživatel může během minuty nastavit způsob zobrazení technologických dat. Může např. změnit zobrazení z lineárního grafu na koláčový graf apod. Kromě základního grafu lze vytvořit zobrazení v prostorovém pohledu. Jakmile uživatel vytvoří požadované zobrazení, může jeho nastavení uložit pro příští použití, zpřístupnit jiným uživatelům systému nebo lze zaslat trendová data e-mailem.

Dokumenty. Plant2NET umožňuje zveřejnit dokumenty (jako je např. standardní pracovní postup, výrobní dokumentace atd.). Jednoduše lze zkopírovat výrobní postupy a jiné dokumenty do adresáře na serveru Plant2NET, a tak je okamžitě zpřístupnit pro prohlížení.

Reporty. Pro efektivní vytváření reportů využívá Plant2NET šablony. Na základě našich zkušeností mohou reporty založené na šablonách splňovat až 80 % požadavků na vytváření reportů. Přesto vždy může nastat situace, kdy uživatelé potřebují něco nepatrně odlišného. Tito uživatelé si mohou snadno vytvořit vlastní reporty a data exportovat do produktů, jako je např. Microsoft Excel.

Plant2Pocket je nadstabva, která poskytuje uživateli výrobní informace kdekoliv v dosahu sítě GSM.

AutoCont Control Systems s. r. o.
marketing a prodej
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 52 111
e-mail: consys@autocont.cz