Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Úspora energie v kotelně Unilever užitím měničů frekvence VLT Aqua

V září 2011 byla dokončena renovace kotelny firmy Unilever, při které se použitím měničů frekvence Danfoss VLT® Aqua podařilo značně snížit spotřebu energie a v důsledku toho klesly emise CO2 o 25 %. Unilever v Rotterdamu je s roční produkcí více než 200 000 tun jedním z největších závodů na výrobu margarínu na světě. Technologie výroby je energeticky náročná – vyžaduje teplo (v podobě páry a horké vody), stlačený vzduch a chlazení. Kotelna, která se velkou měrou podílí na spotřebě energie závodu, využívá kombinovaný cyklus výroby elektrické energie a tepla (KVET), systém Caterpillar. Lze říci, že systém funguje jako elektrárna o výkonu 1,6 MW a teplárna s tepelným výkonem 2 MW. Dále kotelna zajišťuje chlad a stlačený vzduch pomocí tří inteligentně řízených vzduchových kompresorů o celkovém nainstalovaném výkonu 500 kW a šesti chladicích kompresorů. Odpadní teplo ze všech kompresorů se rekuperuje prostřednictvím tepelného čerpadla upraveného pro napájení ústředního vytápění objektu a rozvodu teplé vody.
 
Všechny uvedené procesy vyžadují vysokou míru regulace, a proto byly k ovládání čerpadel i některých kompresorů použity měniče frekvence Danfoss VLT Aqua.

(ed)