Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úspěšný projekt započatý na veletrhu Automatica

Dodavatelé automobilů se musí starat o co nejvyšší produktivitu. Vždyť podle údajů spolku německého automobilového průmyslu (VDA) vzrostla produktivita v tomto oboru v několika posledních letech o více než 70 %. Proto musí firmy působící v podmínkách nasyceného trhu vyvíjet velké úsilí, aby se na něm udržely. Ke zmírnění tohoto tlaku mohou přispět i nová automatizační řešení, jaká jsou k vidění na odborném veletrhu Automatica, jehož třetí ročník se bude konat od 10. do 13. června 2008 v areálu Nového výstaviště v Mnichově.
 

Příklad úspěšné spolupráce

Na minulém ročníku veletrhu Automatica 2006 se prezentovala kanadská společnost Automation Tooling Systems Inc. (ATS), která se zaměřuje na konstrukci speciálních strojů a jejímž cílem je dodávat inovační řešení a výrobní zařízení, která hned po uvedení do provozu zlepší ekonomickou efektivnost a konkurenceschopnost zákazníka.
 
Společnost DEAS, která dodává motory do automobilů, hledala na veletrhu dodavatele, jenž by vyprojektoval a realizoval nový provoz na kompletní výrobu servomotorů pro elektrické posilovače řízení. Společnost DEAS si pro své nové zařízení přála dodavatele z Evropy a domnívala se, že společnost ATS má svá pracoviště jen v Severní Americe. Až na veletrhu Automatica 2006 zjistila, že firma ATS má 3 500 zaměstnanců ve 24 lokalitách a svými pracovišti v Německu a Švýcarsku zaujímá regionálně velmi výhodné postavení a mimo to disponuje požadovaným technickým know-how a zkušenostmi. Proto se firma DEAS rozhodla zadat projekt společnosti ATS.
 
Při plnění zakázky spolu úzce spolupracovalo několik pracovišť společnosti ATS. Pracovníci firmy z Kanady nejprve dali k dispozici všechny konstrukční údaje zařízení, které již bylo v provozu. Plány na výrobní provoz pak byly přizpůsobeny modulární konstrukci a stavebnicovému konstrukčnímu systému firmy ATS. Na realizaci projektu spolupracovaly pobočky firmy ATS v různých místech. Zařízení pro výrobu statorů pocházejí od společnosti ATS Wickelund Montagetechnik AG z města Würelnos u Curychu. Montáž motorů a konečnou montáž navrhla a realizovala společnost ATS Mnichov. Poloautomatické navíjecí a montážní zařízení je dimenzováno na tři různé typy motorů se součástmi různých velikostí. Úprava při přechodu na výrobu jiného typu motoru zabere maximálně deset minut. Nový provoz, vyrábějící více než 300 000 dílů za rok, obsluhuje pouze 26 zaměstnanců.
 
Z příkladu této spolupráce je zřejmé, že setkání na odborných veletrzích mohou vést k přínosné spolupráci. Kromě nejnovějších trendů jsou na odborných veletrzích vždy v popředí zájmu inovační řešení, která vedou k optimalizaci výrobních procesů.
 

Automatica 2008 za dveřmi

V lednu, tedy čtyři měsíce před zahájením veletrhu Automatica 2008, bylo přihlášeno již více než 500 podniků z Německa i ze zahraničí, které si rezervovaly celkem 30 000 m2 výstavní plochy. Podle pořadatele veletrhu, společnosti Messe München GmbH, je velký zájem o třetí ročník tohoto odborného veletrhu automatizace důkazem toho, že ho již odborníci považují za klíčový pro obory, na které se především zaměřuje, tedy montážní a manipulační techniku, robotiku a průmyslové zpracování obrazu. Informace o všech akcích na výstavišti a o doprovodném programu byly již uvedeny v článku v časopise Automa č. 11/2007 na str. 80. Další informace k veletrhu Automatica 2008 jsou k dispozici na www.automatica-munich.com
(ev)