Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úspěšná řešení společnosti Panasonic Electric Works na veletrhu Amper

S pravidelností, s jakou se střídají roční období, bude společnost Panasonic Electric Works (PEW) opět vystavovat na jarním veletrhu Amper 2009 v hale č. 3. Ve svém stánku B10 představí celý sortiment svých výrobků a rovněž množství „horkých“ novinek.
 

Kamerové systémy

PEW již tradičně nabízí kvalitní systémy strojového vidění. V současné době je společnost schopna na základě svých bohatých zkušeností a těsné spolupráce s průmyslovými integrátory nabídnout zákazníkům široký sortiment produktů: od kamerových senzorů LightPix AE20, přes kompaktní systémy pro zpracování černobílých a barevných obrazů řad A, AX a PV až po nejvýkonnější systémy na bázi PC typu P400/P400S s inspekčním softwarem Vision P400.
 
Nejnovější kompaktní kamerový systém PV500 (obr. 1) získal ocenění Zlatý Amper 2008. Tím se potvrdilo, že mnohaletý vývoj a definování standardů byly vedeny správným směrem. V letošním roce budou k dispozici nové kamery, které umožní barevnou detekci a do systému bude implementována funkce rozpoznávání znaků (OCR).
 

Vývojové prostředí PVWIN

Dlouholetá snaha o sjednocení způsobu ovládání jednotlivých kamerových systémů přinesla plody v podobě nového standardu programovacího systému na bázi windows, ve kterém lze všechna nastavení připravit a otestovat off-line na počítači a teprve po odladění následně celý program nahrát do kamerového systému. Přes jednoduchost, s jakou lze ovládat kamerový systém ergonomickým ovladačem (keypad), přináší nové vývojové prostředí PVWIN pro PC pohodlnější práci a nesrovnatelnou úsporu času.
 

Programovatelné automaty a dotykové operátorské panely

V oblasti programovatelných automatů (PLC) naleznou zájemci v sortimentu firmy PEW systémy různého typu – od nejmenší řady FP-e, přes kompaktní modulární systémy řad FP0, FP-Σ a FP-X (obr. 2) až po výkonné PLC řad FP2 a FP2SH. K programovatelným automatům jsou k dispozici prostředky pro zapojení PLC do sítě a operátorské panely se snadnou obsluhou. Ucelená řada dotykových panelů sahá od třípalcových monochromatických až po plnobarevné šestipalcové přístroje se zvukovým výstupem a možností ovládat je po Ethernetu. V loňském roce byla rozšířena o nejnovější model – 3,5palcový displej GT05 s rozlišením 320 × 240 bodů a tzv. barevnou hloubkou 4 096 barev (obr. 3). Vývojové prostředí GTWin, společné pro všechny panely, umožňuje definovat jednotlivé obrazovky a využívat bohaté předpřipravené knihovny. Celkovou nabídku doplňují systémy pro dálkové ovládání a monitorování procesů s využitím mobilních sítí GPS a GPRS.
 

Vývojové prostředí FPWIN Pro

V pořadí šestá verze vývojového prostředí všech programovatelných automatů Panasonic zahrnuje mnoho novinek. Patří mezi ně především plnohodnotné využití znakové sady Unicode, nové klávesové zkratky, lepší použitelnost pod Windows Vista, možnost vkládat jednotlivé prvky jediným stiskem číslicové klávesnice, úspornější soubory projektů oproti předchozí verzi, neomezená délka proměnných, nová možnost zálohování se zvýšenou ochrannou proti neoprávněnému použití a mnoho dalších. Zkušební verze je k dispozici zdarma a omezena je pouze počtem kroků, které lze nahrát do PLC.
 

Sunx

Senzory a laserové popisovače dodává společnost PEW i nadále pod obchodní značkou Sunx. V bohaté nabídce najdou zájemci nejenom optoelektronické a laserové snímače v různém provedení, ale také indukční snímače přiblížení, snímače vířivých proudů, snímače tlaku nebo miniaturní čidla pohybu.
 
Laserové popisovače řady LP-400 a LP-V10 s velmi malou spotřebou proudu jsou vhodné především pro velmi kvalitní a trvalé označování téměř jakýchkoliv materiálů v hromadné výrobě. V laboratoři PEW dokázali zatím, ke spokojenosti zákazníků, označit libovolný dodaný materiál.
 

Eco Ideas

Úspora energie je velmi aktuální téma a PEW k němu přistupuje ze dvou hledisek. Nabízí řešení jak pro výrobu elektrické energie, tak pro měření její spotřeby.
 
Pro optimální využití solárních článků PEW nabízí polohovací zařízení zvané solar tracker, které nastavuje solární panel ve dvou osách volnosti, a to přesně podle algoritmu, jehož vstupními hodnotami jsou zeměpisná poloha, datum a čas. Testy prokázaly, že takto ovládané dynamické panely dodají minimálně o 30 % více energie než panely statické. Vezme-li se v úvahu, že na pořízení solar trackeru stačí jen 8 % celkových nákladů na celé zařízení, je návratnost této investice velmi krátká.
 
Pro pomoc ke snižování spotřeby elektrické energie vyvinula společnost PEW měřicí systém (Eco power meter), kterým lze průběžně bezdrátově sledovat spotřebu a vytíženost jednotlivých strojů (sekcí, hal), a na základě takto zjištěných údajů hledat úsporná řešení (obr. 4).
 

Pohony

Mnoho zájemců jistě uspokojí i nabídka elektrických pohonů zaměřená zejména na dodávku malých měničů frekvence pro jednofázové nebo třífázové napájení pro výkon až 3,7 kW a digitálních střídavých servomotorů o výkonu do 5 kW. Pro náročné úlohy je určen výkonný servosystém na bázi programovatelného automatu FP-Σ (Sigma) a speciálního polohovacího modulu.
 

Relé a další komponenty

PEW patří k největším světovým výrobcům elektromechanických a polovodičových relé pro spotřební elektrotechniku, průmyslovou měřicí a řídicí techniku i pro nejnáročnější použití v automobilovém průmyslu a u jeho dodavatelů. K dalším produktům patří např. inteligentní, programovatelná časová relé řady LT4H a QM4H a digitální čítače s předvolbou řady LC4H.
 
Nabídku společnosti Panasonic Electric Works uzavírá široký sortiment nejrůznějších komponent pro průmyslovou automatizaci od různých spínačů a přepínačů, konektorů pro desky s plošnými spoji, konektorů pro ploché kabely, přes ventilátory, spínací hodiny, počítadla provozních hodin až po modulové síťové zdroje řady FP pro různé výkony.
 

Podpora a poprodejní služby

Senzory, programovatelné automaty, kamerové systémy, operátorské panely – výrobky automatizační techniky od jednoho výrobce v současné době zajišťují řízení a kontrolu celých průmyslových celků, ať jsou to elektrárny, čistírny odpadních vod nebo montážní či výrobní provozy.
 
Vzhledem k modularitě všech výrobků celého širokého spektra automatizační techniky společnosti Panasonic Electric Works lze vytvořit funkční systém výhradně z vlastních produktů a tím zabezpečit optimální komunikaci mezi nimi.
 
Ve všech provozech společnosti Panasonic Electric Works se důsledně uplatňuje přísná kontrola jakosti a dodržování technologických postupů, které jsou zárukou vysoké spolehlivosti nezbytné pro zavedení výrobků v průmyslu. Samozřejmostí jsou tradičně velmi dobré poprodejní služby s regionální působností. Účinná technická podpora zákazníků zahrnuje poradenství a pomoc ve fázi projektování, instalace a uvádění do provozu i odborný pozáruční servis.
 
Luděk Barták,
Panasonic Electric Works
 
Obr. 1. Kamerový systém PV500 najde uplatnění při požadavku na rychlou a bezchybnou výstupní kontrolu
Obr. 2. Programovatelný logický automat Panasonic řady FP-X
Obr. 3. Nový, 3,5palcový operátorský dotykový panel s rozlišením 320 × 240 bodů
Obr. 4. Eco power meter KW8M s možností bezdrátově sledovat spotřebu elektrické energie
 

Osobní kontakt s partnery je hlavní devizou naší účasti na veletrhu Amper

Na několik otázek týkajících se strategie firmy odpověděl Tomáš Podivínský, který je vedoucím kanceláře podpory prodeje pro ČR a SR společnosti Panasonic Electric Works.
 
V době finanční krize, kdy většina firem krátí rozpočet na marketing, se může zdát účast na veletrhu jako příliš nákladná. Vrátí se vynaložené prostředky?
Pro obor automatizační techniky je Amper velmi významnou událostí. I to je důvod, proč jsme se rozhodli právě tento veletrh nevynechat a stejně jako každý rok pozvat stávající i potenciální zákazníky k návštěvě našeho stánku. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s našimi zákazníky a partnery je těžké přesně kvantifikovat přínos účasti na veletrhu, nicméně za hlavní devizu naší účasti považujeme osobní kontakt s partnery. A jejich koncentrace na veletrhu Amper je enormní, protože bez ohledu na aktuální pokles průmyslu, včetně elektrotechnického, si tento veletrh nenechá ujít nikdo, kdo se v našem oboru pohybuje.
 
Ve druhé polovině loňského roku byla společnost Matsushita Electric Works v Japonsku přejmenována na Panasonic Electric Works. Bude to mít nějaký vliv na zákazníky v České republice?
Kancelář podpory prodeje byla v ČR otevřena 1. ledna 2004. Kromě možnosti komunikovat se společností Matsushita Electric Works v českém jazyce jsme se tím k našim partnerům přiblížili i zeměpisně. V rámci nové obchodní strategie se v Evropě název Matsushita postupně nahrazoval jménem Panasonic a samozřejmě se to vztahovalo i na Českou republiku. Veškeré aktivity na celém světě již byly úspěšně sjednoceny pod značku Panasonic a nyní přistoupila mateřská společnost k přejmenování společnosti i v Japonsku. Produkty společnosti Matsushita Electric Works mají celosvětově krédo spolehlivosti a vysoké kvality a my uděláme vše pro to, aby se pod značkou Panasonic služby nadále jen zlepšovaly.
 
Jak se staví zákazníci k zavádění automatické výstupní kontroly kamerovými systémy?
Problém výstupní nebo průběžné kontroly již není tak diskutované téma. Klíčoví pracovníci výrobních provozů již v dnešní době nepokládají systémy strojového vidění za konkurenční výhodu, ale spíše za nutnost. Přes snahu všechny operace výroby automatizovat se nevyhneme zásahu lidské ruky, a ta se, bohužel, stává zdrojem chyb. Zde je pak prostor pro kamerové systémy a následné kvalitní vyhodnocení jejich výstupů. Zpracování obrazu musí být „ušito na míru“. Naším cílem není nabídnout zákazníkovi pouze produkt, ale i spolehlivé a efektivní řešení.
 
Na jaké provozy vybavené výrobky společnosti PEW byste rád upozornil?
Bezporuchových provozů postavených na technice společnosti Panasonic je mnoho. Mezi nejzajímavější patří malá čistírna odpadních vod na ostrově Phi Phi v Thajsku, kterou pouze přes GSM sleduje a řídí obsluha z Německa. Dále lze najít kamerové systémy PEW třídící tablety ve farmaceutickém průmyslu nebo detekující utažení šroubů ve strojírenském průmyslu, bezpečnostní závory v automobilovém průmyslu, dotykové panely na strojích CNC či nápojových automatech, programovatelné automaty řídící výrobní linky nebo inteligentní domy a v neposlední řadě senzory měřící tlak, vzdálenost či intenzitu osvětlení.
rozhovor vedl Luděk Barták