Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Úspěšná konference TCB 2012

Tradice známé mezinárodní konference Technical Computing Prague – TCP, dříve zastřešované samotnou společností Humusoft, s. r. o., pokračuje od roku 2010 konferencemi pořádanými střídavě v Praze (liché roky) a Bratislavě (sudé roky). V tomto rytmu se její dvacátý ročník uskutečnil jako Technical Computing Bratislava 2012 – TCB 2012 v Bratislavě v hotelu Sorea dne 7. listopadu 2012, opět jako místo výročního setkání uživatelů a příznivců softwarových systémů Matlab® a Simulink®, dSpace a Comsol Multiphysics®.

Konference TCB 2012 tradičně přinesla informace o přínosech nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v praxi nejrůznějších technických i netechnických oborů lidské činnosti. Přes momentálně napjatější ekonomickou situaci reagovalo na výzvu tradičních organizátorů, společností Systémy priemyselnej informatiky s. r. o. a Humusoft, s. r. o., internetového časopisu Posterus a fóra Diskusné fórum Matlab.sk, celkem 74 autorů. Tištěný sborník s ISBN 978-80-970519-4-5 obsahuje 81 anotací příspěvků, z nichž 70 příspěvků je uvedeno v plném znění na přiloženém CD. Obsah CD je dostupný také na www.humusoft.cz pod záložkou Konference. Na konferenci bylo předneseno 25 přednášek, z toho tři technicko-obchodní reprezentantů společnosti Humusoft. Celkem na konferenci vedle organizátorů přišlo asi 65 účastníků. Nadcházející konferenci Technical Computing Prague – TCP 2013 uspořádá v daném rytmu společnost Humusoft v listopadu 2013 v Praze.                                            

 (sk)