Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úspěšná Achema 2003

číslo 7/2003

Úspěšná Achema 2003

Achema 2003, mezinárodní veletrh chemické techniky, techniky životního prostředí a biotechnologií, spojený s odborným kongresem, se letos konala ve dnech 19. až 24. května ve Frankfurtu nad Mohanem. Celkem 3 819 vystavovatelů ze 48 zemí prezentovalo svou nabídku na ploše 138 345 m2 dohromady 192 161 návštěvníkům.

Na veletrhu bylo patrné oslabení evropského a německého hospodářství – počet vystavovatelů z Německa poklesl oproti minulému veletrhu, který se konal v roce 2000, téměř o 8 %, zatímco počet zahraničních vystavovatelů zůstal v podstatě stabilní. Počet návštěvníků se i přes nepříznivé mezinárodní podmínky (válka proti Iráku, SARS) zvýšil. Přibližně 40 % návštěvníků byli lidé na vedoucích pozicích (ředitelé a majitelé firem, obchodní a techničtí ředitelé apod.), 40 % byli technici a inženýři. Bohatě byl obsazen i doprovodný kongres, kde zaznělo množství zajímavých příspěvků na aktuální témata. Spojení kongresu s veletrhem se ukázalo jako velmi šťastné.

Obr. 1.

Největší podíl na výstavní ploše měli vystavovatelé z oborů farmaceutické výroby, balicí a skladovací techniky, následovaní dodavateli čerpadel, kompresorů, armatur a tepelné techniky.

Nemalá pozornost byla věnována i automatizaci výroby a nabídce snímačů, akčních členů, řídicí techniky i celých projektů a služeb pro chemickou výrobu.

Do popředí se dostává otázka správy výrobních prostředků – asset management. Není sporu o tom, že uplatnění systém pro správu výrobních prostředků může podstatně snížit výrobní náklady, ovšem jeho zavedení, zvláště do starších výrobních technologií, je spojeno se značnými obtížemi a náklady. Na pořadu dne jsou problémy konzistence dat, jejich správy a samozřejmě také přenosu – tedy uplatnění sběrnic. Zákazníci se ptají především po standardizovaných, nadfiremních sběrnicích a protokolech, které by jim zaručovaly průchodnost dat v rámci celého podniku.

V oblasti snímačů a akčních členů lze u zákazníků zaznamenat zřetelný posun od „cenově výhodných“ produktů k výrobkům nejen s velkou přesností měření či akčního zásahu, ale také s velkou spolehlivostí a dlouhou životností. Naděje vyvolávají koncepce jako FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager), standardní rozhraní mezi softwarovými komponentami snímače či akčního členu a inženýrským systémem. Na veletrhu Achema 2003 se objevilo množství přístrojů, které koncepci FDT/DTM podporují.

Zmíněný odklon od řešení, jejichž jedinou výhodou jsou malé počáteční náklady, je patrný nejen v oblasti snímačů a akčních členů, ale v celé investiční politice. Zákazníci se stále častěji ptají po celkových nákladech po dobu celé životnosti zařízení, včetně ceny servisu, případné modernizace a likvidace vysloužilých technologií.

Moderní metody řízení, samooptimalizující se regulátory výrobních procesů, využití umělé inteligence a další moderní trendy zvyšují poměrný podíl nákladů na inženýrskou práci v rámci celkových nákladů na projekt. Roste také úloha softwaru v automatizaci. Zde se zákazníci potýkají s jedním nepříjemným problémem: životnost výrobního zařízení je deset až dvacet let. U softwaru je běžné, že nové verze vznikají přibližně s půlroční periodou. Odhadnout, jakým směrem se bude software vyvíjet v nejbližších patnácti letech, a připravit na to výrobní zařízení je v podstatě nemožné. Znamená to vyvíjet nová rozhraní a metody, jak přenášet data mezi výrobními zařízeními a stále se měnícími manažerskými systémy. Náklady na tyto změny a testování jejich funkčnosti mohou být značné a jejich návratnost je v mnoha případech sporná. Proto se projevuje silná snaha po standardizaci a přednost se dává všestranně kompatibilním systémům.

Obr. 2.

„Hitem“ letošního veletrhu byly výrobky označené jako produkty podporující směrnici 21 CFR Part 11. Tato směrnice ovšem neproniká do průmyslu tak rychle, jak se předpokládalo, a ohlasy na ni nejsou jednoznačné. Opět jde o peníze: udržování elektronické dokumentace o vyrobených šaržích podle 21 CFR Part 11 je sice pohodlné, ale retrofit starších výrobních zařízení tak, aby bylo smysluplné směrnici uplatnit, je nákladný.

Dalšími slogany, s nimiž se mohli návštěvníci Achemy setkat téměř na každém kroku, byly Green Chemistry a Ecoefficiency. Jde o výrobu a výrobní zařízení šetřící životní prostředí např. tím, že optimálně využívají potřebné suroviny, spoří energii, produkují minimum odpadů a redukují možnost vzniku průmyslových havárií a jejich případné dopady. Právě využití automatizace může k naplnění těchto cílů podstatně přispět.

Veletrh Achema 2003 odstartoval druhou periodu cyklu Achema Worldwide. Příští rok, 11. až 15. května 2004, se bude konat AchemAsia v Beijingu (Čínská lidová republika) a v roce 2005 (12. až 15. dubna) ji bude následovat AchemAmerica v Mexico-City (Mexiko). V roce 2006 se Achema vrátí do Evropy.

(Bk)
foto: Dechema

Inzerce zpět