Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Úspěch sběrnice EtherCAT v Číně

Komunikační systém EtherCAT v současné době dosahuje celosvětového rozšíření. Sdružení EtherCAT Technology Group (ETG), které se stará o rozvoj a propagaci tohoto komunikačního standardu, má kromě Německa, kde sídlí vedení sdružení, zastoupení již v dalších čtyřech zemích světa. Patří mezi ně i čínské zastoupení, vedené Beryl Fanovou. Když bylo v roce 2007 založeno, mělo deset členů. Letos již překonalo hranici pěti set členů. Členské firmy pocházejí z různých oborů průmyslu, což dokládá široké rozšíření sběrnice EtherCAT v Číně. Mezi členy jsou i vysoké školy a výzkumné instituce a Pekingská univerzita letectví a kosmonautiky je od roku 2013 oficiálním testovacím pracovištěm ETC (EtherCAT Test Center). V roce 2014 se sběrnice EtherCAT stala v Číně standardem a v roce 2015 součástí doporučených standardů v rámci Národní směrnice pro standardy návrhu systémů pro inteligentní výrobu.

 Beryl Fanová je dosavadními úspěchy potěšena a považuje je za dobrý základ k dalšímu rozvoji implementace sběrnice Ether- CAT v Číně, zejména s ohledem na dosažení cílů strategického plánu Made in China 2025.

(ed)