Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úplná řada grafických operátorských panelů Magelis XBT GT

číslo 7/2006

Úplná řada grafických operátorských panelů Magelis XBT GT

Půl roku po uvedení prvního modelu nové řady operátorských panelů Magelis XBT GT s úhlopříčkou displeje o délce 3,8" přichází na trh kompletní řada až do úhlopříčky délky 15". Jedná se o grafické operátorské panely s dotykovou obrazovkou, které svými vlastnostmi patří k nejlepším na trhu (obr. 1).

V nové řadě jsou panely se šesti možnými rozměry displeje, které najdou uplatnění v téměř všech odvětvích průmyslu (tab. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Magelis XBT GT – kompletní řada operátorských panelů s displejem úhlopříčky až do 15“

Díky kvalitním displejům s barevnou hloubkou až 64K v provedení TFT a 4K v provedení SNT poskytují panely řady Magelis XBT GT realistické zobrazení grafických prvků a obrázků. U monochromatických modelů tato řada nabízí osm nebo šestnáct odstínů barvy. Samozřejmé je i několikaúrovňové nastavení jasu a kontrastu. Od úrovně XBT GT 2000 lze kritické oblasti zobrazení opticky zvýraznit blikáním s možností výběru ze tří frekvencí. Dotykový displej je, mimo nejmenší model, vždy analogový, což umožňuje daleko širší možnosti v ovládání naprogramované úlohy. Rychlé odezvy po dotyku i provozní výpočty zajišťují výkonné 64bitové procesory typu RISC kombinované s velkokapacitní operační pamětí. Ta navíc umožňuje sbírat velké množství dat a používat jazykové mutace. Panely obsahují záložní paměť SRAM s kapacitou 128 nebo 512 KB, zálohovanou baterií. S použitím karet compact flash (CF) lze paměť dále rozšiřovat až na 1 GB.

Typové označení

Délka úhlopříčky displeje

Počet modelů

XBTGT 1000

3,8"

2

XBTGT 2000

5,7"

5

XBTGT 4000

7,4"

3

XBTGT 5000

10,4"

3

XBTGT 6000

12,1"

2

XBTGT 7000

15,0"

1

Tab. 1. Přehled modelů nové řady operátorských panelů Magelis XBT GT

Na vysoké úrovni jsou panely Magelis XBT GT i co se týče komunikačního rozhraní a možnosti připojení různých periferií (obr. 2). Jedna (u nejmenšího modelu) nebo dvě sériové linky jsou jen základem. Lze je použít v konfiguraci RS-232C, RS-422 nebo RS-485. Ve všech rozměrech je možné nalézt modely, kde k těmto sériovým linkám přibudou Ethernet TCP/IP a Modbus TCP. S tímto rozhraním lze využívat další možnosti panelů řady Magelis XBT GT, jako je zabudovaný server FTP pro snadný a rychlý přenos souborů a zabezpečené sdílení dat mezi až osmi panely. Vedle toho bude již brzy možné používat také zabudovaný webový server, a to především k diagnostice.

Další velkou předností je zabudované rozhraní USB (počínaje typem XBTGT 2000), jehož prostřednictvím lze vytvořený aplikační program nahrávat do panelů daleko rychleji než přes standardní sériové rozhraní, a tím šetřit čas. K rozhraní USB je dále možné připojit další zařízení jako tiskárny, čtečky čárových kódů apod. Jejich instalace je snadná, neboť nevyžadují žádné speciální ovladače.

Obr. 2.

Obr. 2. Magelis XBT GT – přirozený talent pro komunikaci

U modelů se 7,4" displejem a větších lze využít i univerzální rozhraní se třemi digitálními výstupy (např. pro připojení houkačky, výstražného světla apod.), jedním vstupem pro nové spuštění (reset) a zvukovým výstupem.

Vnější design řady Magelis XBT GT je zdařilou ukázkou estetiky. Stupeň krytí jejich čelního panelu je IP65, zbývajících stěn IP20. Celé tělo je kombinací lehké slitiny hliníku a plastů.

K programování operátorských panelů Magelis XBT GT se používá vývojový software VijeoDesigner. Jeho nová verze 4.3 se vyznačuje mnoha vylepšeními a je velmi výkonným vývojovým nástrojem. Obsahuje více než 4 000 předem připravených objektů, je možné využívat několikanásobná okna, rozbalovací okna a skripty v jazyce Java. Jde o ideální prostředek k tvorbě mnohojazyčných obslužných programů, podporující mj. i češtinu. Při ladění programu pomohou i zabudovaný simulátor a výkonná nápověda. Změn doznala i správa výstražných hlášení a receptur, a to především v oblasti exportních nástrojů.

Díky mnoha inovacím a ve většině případů zachovaným stejným rozměrům jsou panely nové řady XBT GT ideálním nástupcem výrobků starší řady XBTG, kterou v tomto roce v sortimentu nahradí. Zachována zůstává také kompatibilita aplikačních programů. S jistotou lze říci, že operátorské panely řady Magelis XBTGT potvrzují vysokou úroveň značky Telemechanique jako významného dodavatele v této oblasti trhu. Podrobnější informace lze nalézt na http://www.extranet.schneider-electric.cz

Ing. Tomáš Knobloch,
marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Středisko služeb zákazníkům - tel.: 382 766 333
http://www.schneider-electric.cz