Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Univerzitní pracoviště garantuje normu Ethernet Powerlink

číslo 1/2003

Univerzitní pracoviště garantuje normu Ethernet Powerlink

Společnosti B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik), Hirschmann a Lenze, přední světoví výrobci a dodavatelé automatizační techniky a řešení, a firma Kuka, uživatel těchto produktů, se dohodly na budoucím otevřeném standardu umožňujícím použití komunikace v reálném čase po síti Ethernet i ve zvlášť náročných řešeních v oblasti techniky pohonů apod. Za základ připravované normy byl vzat protokol Ethernet PowerlinkTM, vyvinutý a ověřený firmou B&R [Automa, 7, 2001, č. 3, s. 48-50]. Činnosti nezbytně související se standardizací toho systému reálného času bude jako nezávislé pracoviště zajišťovat Institute for Embedded Systems (InES) při Zurich University of Applied Sciences Winterthur (ZHW), součásti Zürcher Fachhochschule. ZHW je největší (a nejstarší) univerzita svého druhu ve Švýcarsku, která nyní ve třinácti studijních programech orientovaných na znalosti použitelné v praxi vzdělává více než 2 000 studentů a současně nabízí další vzdělávání odborníkům z průmyslu. Spolu s výzkumem v oblasti komunikace v reálném čase po Ethernetu a certifikováním výrobků bude ZHW pro připravovanou normu poskytovat také nezbytné služby poradenské, školicí apod.

Prof. Hans Scheitlin, ředitel InES, k projektu mj. říká: „Někdo se může ptát, proč se univerzita angažuje na firemním řešení komunikace. Má přece vyučovat své studenty a zůstat neutrální. A právě to je úmyslem ZHW: nechceme pracovat na proprietárním řešení, ale na mezinárodní normě. Při hodnocení současných přístupů k řešení komunikace v reálném čase jsme zde ve škole zajedno v názoru, že Powerlink představuje zdaleka nejlepší řešení problémů, kterým musí čelit Ethernet v oblasti reálného času (kolize, nedeterministické chování atd.). Powerlink má jistě i slabiny, např. nekompatibilitu s běžným prostředím IT pod TCP/IP, ale současně také schopnost se s nimi vyrovnat. Rozhodně větší než technické byly tedy naše obavy, pokud jde o záruku nezvratnosti celého řešení. Proto ZHW záhy kontaktovala B&R a naléhala na publikaci skutečností týkajících se navrhované normy. S potěšením jsme zjistili, že pro tento významný krok se mezitím rozhodlo i vedení B&R. Když jsme poté byli dotázáni, zdali bychom si vzali na starost technické aspekty standardizačního procesu, vedení školy souhlasilo. ZHW může působit jako neutrální zprostředkovatel bez vlastních ekonomických zájmů. Uživatelé protokolu Powerlink tak mají zaručeno, že získají potřebné know-how, aniž by riskovali, že konkurence má další, interní informace.“
[Tisková informace B&R, 2. prosince 2002.]

(sk)

Inzerce zpět