Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Univerzální zapisovač: zaznamenává, vizualizuje a monitoruje

Společnost Endress+Hauser letos odborné veřejnosti představila nový univerzální zapisovač Ecograph T RSG35 (obr. 1). Zařízení je určeno pro bezpečný, nezfalšovatelný záznam naměřených provozních hodnot a jejich vizualizaci, ale také pro dohled nad sledovanými procesy. 

Jednoduché ovládání – jednoznačná prezentace hodnot

Zapisovač Ecograph T RSG35 má barevný displej TFT LCD o úhlopříčce 5,7" s rozlišením 640 × 480 bodů. Zaznamenané hodnoty zde mohou být zobrazeny ve čtyřech skupinách, z nichž v každé může být až osm kanálů. Měřené hodnoty lze zobrazovat v podobě křivek, v kaskádovém zobrazení, v podobě sloupcových grafů nebo jako digitální hodnoty (obr. 2). Tato flexibilita umožňuje lépe vyhovět požadavkům uživatele a rozšiřuje možnosti použití zapisovače do nových oblastí.

Obsluha zařízení je velmi jednoduchá – je založena na osvědčeném intuitivním ovládání pomocí tzv. navigátoru, otočného tlačítka, které mohou uživatelé znát již ze zapisovače Advanced Data Manager Memograph M. Obsluhu usnadňuje také vestavěná nápověda a možnost připojit externí klávesnici (prostřednictvím USB).  

Přehledný a inteligentní záznam

Novinkou je také to, že funkce integrace je implementována i ve standardním provedení přístroje. Pro další výpočty jsou k dispozici čtyři virtuální matematické kanály. Ty mohou být využity pro výpočty podle vzorců, jež mohou být snadno zadány prostřednictvím editoru rovnic.

Služba odesílání e-mailových zpráv umožňuje odeslat vybraným uživatelům notifikaci např. při překročení nastavených mezí hodnot měřených veličin, při výskytu chyby přístroje, vybavení alarmu nebo podle stavu digitálního vstupu. Tato služba pomáhá dosáhnout lepšího dohledu nad sledovaným procesem.

Ecograph T RSG35 je jednoduché řešení pro záznam dat, který nelze zfalšovat. K dispozici je až dvanáct univerzálních analogových vstupů (tab. 1). Šest doplňkových digitálních vstupů může být využito např. pro počítání množství, registraci doby provozu či stavu spínačů připojených zařízení nebo pro synchronizaci.

Naměřené hodnoty mohou být uloženy ve vnitřní paměti o kapacitě 128 MB nebo volitelně na kartě SD (obr. 3). Pro snadné připojení k nadřazenému řídicímu systému lze využít moderní komunikační prostředky: zapisovač má rozhraní pro Ethernet a volitelně i RS-485/232 a může komunikovat protokoly Modbus TCP i Modbus RTU (obr. 4).

Jednotlivým kanálům je možné libovolně přiřadit až třicet mezních hodnot. Překročení mezní hodnoty je zobrazeno a uloženo v zařízení; záznamník je navíc pro přenos alarmových signálů vybaven šesti interními relé.  

Zabezpečení

Součástí dodávky záznamníku Ecograph T RSG35 je také základní (Essential) verze softwaru Field Data Manager, který je určen pro čtení, uložení a grafickou prezentaci naměřených hodnot. Data uložená v databázi založené na SQL mohou být z interní paměti i z karty SD přenášena prostřednictvím různých rozhraní bez možnosti jejich zfalšování na místo, kde jsou centrálně ukládána a spravována.

Uložená data lze vizualizovat různými způsoby. Software uživatele automaticky provádí jednotlivými kroky, aby vytvoření požadované výstupní sestavy bylo co nejjednodušší a nejrychlejší.

Software lze zakoupením příslušné licence povýšit na verzi Professional. Software přitom není třeba přeinstalovat – po zadání licenčního čísla je okamžitě připraven k použití.

Na rozdíl od předchůdců, jejichž čelní strana byla  plastová, je čelní kryt záznamníku Ecograph T RSG35 ze zinkové slitiny. Díky tomu je celé zařízení robustnější a jeho krytí je IP65. 

Dostupnost odkudkoliv – prostřednictvím webového serveru

Zcela byl přepracován interní webový server záznamníku, který umožňuje přístup k aktuálním i historickým datům prostřednictvím konvenčního webového prohlížeče, bez nutnosti používat jakýkoliv další software – kdekoliv a kdykoliv je to potřebné. Prostřednictvím webového serveru lze data vzdáleně prezentovat úplně stejně jako na displeji přístroje, popř. zjišťovat diagnostické informace o přístroji. Za pomoci menu, které je obdobné jako menu na zapisovači, je možné přístroj na dálku nastavovat a ovládat. Proti neoprávněnému přístupu a manipulaci s přístrojem je zapisovač chráněn heslem. Heslo uživatele opravňuje jen ke stanoveným operacím – podle toho, do které ze tří skupin uživatelských práv jeho heslo náleží. 

Oblasti použití

Nový zapisovač Ecograph T RSG35 je cenově výhodné řešení pro všechny úlohy, kde je třeba zaznamenávat hodnoty provozních veličin a monitorovat je. Jeho použití lze doporučit např. pro dohled nad kvalitou a množstvím pitné vody nebo odpadních vod, k monitorování technologických procesů v elektrárnách, k zobrazování a záznamu kritických hodnot provozních veličin při výrobě, ke sledování zaplnění zásobních nádob, tanků a sil nebo k monitorování správného průběhu teplot při tepelném zpracování kovů.

Použití přístroje je velmi jednoduché a poměr ceny k možnostem přístroje je pro uživatele velmi výhodný.

(Endress+Hauser)

Obr. 1. Univerzální zapisovač Ecograph T RSG35

Obr. 2. Měřené hodnoty mohou být zobrazeny v podobě sloupcových grafů, křivek, v kaskádovém zobrazení nebo jako digitální hodnoty

Obr. 3. Data lze ukládat do interní paměti (128 MB) nebo na kartu SD (až 1 GB)

Obr. 4. Příklad použití – úpravna vody

 

Tab. 1. Technické údaje přístroje

Počet vstupů

0, 4, 8 nebo 12 univerzálních analogových, 6 digitálních, volitelně
4 matematické kanály

Typy a rozsahy univerzálních vstupů

  proudové: 0 až 20 mA, 0 až 5 mA, 4 až 20 mA, –20 až +20 mA

  napěťové přes 1 V: 0 až 10 V, 0 až 5 V, ±10 V, ±30 V

  napěťové do 1 V: ±1 V, ±150 mV

  snímače teploty: odporové, termočlánky

Digitální vstupy

„0“ –3 až +5 V, „1“ +12 až +30 V,

min. délka pulzu 20 ms, max. frekvence 25 Hz

Reléové výstupy

jeden přepínací, pět spínacích,

max. zatížení 250 V/3 A AC, 30 V/3 A DC

Komunikace

volitelně Modbus RTU, Modbus TCP (slave)

Rozhraní

USB host, USB function, Ethernet, RS-232/485 (volitelně)

Záznam dat

interní paměť 128 MB, karta SD až 1 GB