Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Univerzální sběrnicový systém BL20

číslo 8-9/2002

Univerzální sběrnicový systém BL20

Letošní novinkou společnosti Turck v oblasti průmyslových sběrnic je univerzální sběrnicový systém BL20. Systém vedle možností, funkcí a cenové úrovně obdobných výrobků jiných dodavatelů vyniká některými zajímavými rysy a vlastnostmi.

Obr. 1.

Pod obchodním názvem BL20 se skrývá modulární sběrnicový systém se stupněm krytí IP20, spolupracující s běžnými průmyslovými sběrnicemi a zpracovávající běžné vstupní a výstupní (v/v) signály používané v průmyslové automatizaci. Promyšlená konstrukce maximálně zjednodušuje montáž na lištu DIN do rozváděče nebo rozvodné skříňky, ale i případnou modernizaci, rozšiřování, výměnu nebo opravu. Systém využívá technologii plug and play – veškeré jeho moduly lze vyměňovat a připojovat pod napětím a bez přerušení činnosti systému.

Modul komunikační brány
Základní komponentou systému je modul komunikační brány (gateway), zajišťující komunikaci mezi systémem BL20 a nadřazenou sběrnicí (k dispozici jsou brány pro Profibus-DP, DeviceNet, CANopen a Interbus), komunikaci a řízení jednotlivých v/v modulů, diagnostiku celého systému, rozhraní pro software I/Oassistant atd.

Jednotlivé v/v moduly se skládají ze základového a elektronického modulu.

Základový modul
Základový modul pro upevnění na lištu DIN slouží k vzájemnému elektrickému propojení komunikačních signálů a napájení. Z hlediska uživatele je určen zejména pro připojení přístrojů nacházejících se v provozu. Kabely s v/v signály se připojují do šroubovacích nebo pružinových svorek, a to výhradně zepředu. Základové moduly mají tři až šest řad svorek, podle typu. Zajímavé jsou moduly s integrovaným rozvodem PE nebo jiného, z hlediska aplikace důležitého signálu. Pro reléové moduly jsou dodávány propojky k propojení kontaktů několika relé. Díky tomu je možné významně zjednodušit zapojení a kabelové rozvody systému.

Obr. 2.

Elektronické moduly
Elektronické moduly, jež obsahují vlastní logiku, se nasouvají do konektorů v základových modulech. Montáž nebo výměna je možná bez použití nástrojů a bez odpojování kabelů s technologickými signály. Pod napětím, bez přerušení komunikace, lze vyměňovat i několik modulů najednou. Barevné značení a mechanické kódování jsou zárukou montáže modulu do správné pozice.

Elektronické moduly jsou nabízeny v jednoduchém (jeden, dva nebo čtyři kanály) nebo blokovém (šestnáct nebo 32 kanálů) provedení. K dispozici jsou moduly pro běžné digitální (24 V DC PNP nebo NPN, 230 V AC, relé) vstupní a výstupní signály i pro analogové vstupní (0/4 až 20 mA, –10/0 až +10 V DC, Pt/Ni, termoelektrický článek) a výstupní (0/4 až 20 mA, –10/0 až +10 V DC) signály. Nabídku doplňují speciální moduly, např. moduly čítačů apod.

Při návrhu aplikace lze sestavit systém přesně na míru bez nutnosti pamatovat na určitou rezervu. V případě potřeby je možné ke stávajícímu systému jednoduše přidat další moduly –, omezením je pouze prostor v rozváděči. Maximální počet modulů v jedné sestavě je limitován celkovou délkou sestavy 1 m, popř. komunikační schopností jednotlivých sběrnicových systémů. V případě varianty Profibus-DP tak lze v jediné sestavě použít až 72 jednoduchých digitálních modulů (celkem 288 signálů), 57 analogových modulů nebo jejich libovolnou kombinaci.

Programové prostředí I/Oassistant
Zajímavým a mocným nástrojem pro vývoj, montáž, oživení a údržbu systému BL20 je software I/Oassistant. V této kategorii výrobků se jedná o ne zcela obvyklý nástroj. Software lze provozovat ve třech režimech: vývoj, servis a diagnostika. Každé úrovni lze přiřadit skupinu uživatelů (např. vývojář, systémový inženýr, údržbář) a každá úroveň má přístup k určitým funkcím programu (návrh systému, konfigurování, parametrizace, diagnostika). Software lze provozovat on-line i off-line (zejména návrh systému).

Obr. 3.

V úrovni Vývoj jsou k dispozici především nástroje pro návrh systému. Na obrazovce lze jednoduše poskládat konkrétní systém, zkontrolovat logickou správnost návrhu, dimenzovat napájení, nastavit parametry konfigurace, vytvořit definiční soubor (např. GSD) a vytisknout strukturu projektu, seznam použitých komponent a popř. i objednávku.

Úroveň Diagnostika slouží ke kontrole systému. Po připojení k bráně BL20 (lze se připojit přímo pomocí konektoru PS/2 i bez rozhraní pro sběrnici) je možné sledovat všechny diagnostické údaje a číst hodnoty technologických signálů. Úroveň Servis navíc umožňuje měnit parametry konfigurace a nastavovat hodnoty technologických signálů.

Zájemci si mohou program zdarma stáhnout ze stránek www.turck.com

Doplněk nabídky sběrnic
Systém BL20 vhodně doplňuje nabídku komponent pro průmyslové sběrnice společnosti Turck. Kombinací tohoto systému a robustních modulů s krytím IP67 lze vybudovat efektivní a cenově výhodnou aplikaci pro téměř libovolné průmyslové odvětví (strojírenství, hutnictví, potravinářství, chemie, farmacie atd.). Společnost Turck, v rámci svých služeb, bezplatně navrhne sestavu systému pro zákazníkovu aplikaci, vypracuje cenovou nabídku a umožní případné vyzkoušení omezené sestavy u zákazníka. Další informace získáte v inzerátu na šesté straně obálky časopisu.

Milan Flídr, Turck s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.bannerengineering.com

Inzerce zpět