Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Unity – koncept spolupracující automatizace

číslo 8-9/2004

Unity – koncept spolupracující automatizace

S heslem Unity – nová koncepce v automatizaci od společnosti Schneider Electric se bylo možné setkat již v časopisu Automa č. 7/2004 v článku zaměřeném na hardwarovou část koncepce Unity. Jeho tématem byly především procesory, jejich vlastnosti a novinky, které přinesly do světa automatizace. Software, o němž byla uveřejněna jen krátká zmínka, je podrobněji popsán v tomto článku.

Co vše zahrnuje koncept Unity, je ukázáno na obr. 1.

Obr. 1.

Unity Pro

Základním pilířem celé softwarové platformy je Unity Pro, programový balík pro vývoj a ladění aplikačních programů pro řídicí systémy Modicon řad TSX Premium, TSX Quantum a TSX Atrium. Díky zabudovanému převaděči je možné bez problémů používat i programy vytvořené prostřednictvím předchozích vývojových nástrojů PL7 a Concept. V prostředí Unity Pro je podporováno všech pět programovacích jazyků definovaných v normě IEC 61131-3. Každá část kódu (programu) může být napsána v tom jazyku, který nejlépe vyhovuje potřebám dané úlohy anebo programátora.

Unity Pro plně využívá výhody grafického rozhraní platforem Windows XP a Windows 2000. Umožňuje tudíž, díky širokým možnostem parametrizace, kontextovým nápovědám a přímému přístupu k podpůrným nástrojům a informacím, optimálně využít pracovní plochu na obrazovce monitoru. Samozřejmé jsou také pokročilé funkce drag&drop i funkce zoom.

Vkládané údaje kontroluje analyzátor syntaxe, který, společně s výkonnou nápovědou, usnadňuje práci programátorovi podobně jako možnost používat simulátor a pozorovat operátorská zobrazení (runtime screens) při ladění. Prostředí Unity Pro také nabízí kompletní soubor nástrojů a funkcí pro vytvoření struktury aplikačního programu. Ten je rozdělen do funkčních modulů, z nichž každý může obsahovat programovou část, animační tabulky, operátorská zobrazení či hyperlinkové odkazy. Funkční bloky se podle potřeby hierachicky propojují. Opakující se funkce nebo úlohy je možné vložit jako funkční bloky (Definable Function Block – DFB) buď vlastní, které mohou být vytvořeny i v jiných jazycích (např. C++), nebo z nabídky předdefinovaných bloků Unity Pro. Je také možné používat symbolické adresování i vlastní typy dat (Definable Data Type – DDT).

Obr. 2.

Unity Studio

Zajistit absolutní kontrolu nad celým projektem, to je hlavní myšlenka, která stála u zrodu dalšího souhrnu programů konceptu Unity – Unity Studio. Ten v sobě zahrnuje Unity Pro, grafický editor Microsoft Visio, software XBT-L1000 pro operátorské panely, OFS (OPC Factory Server) pro komunikace v reálném čase a PowerSuite – nástroj pro parametrizaci měničů frekvence a softstartérů. Unity Studio je tak uživatelům konceptu Unity nabízeno jako komplexní nástroj pro tvorbu projektů (obr. 2). V editoru Microsoft Visio lze graficky popsat celý automatizovaný proces a vytvořit topologii projektu. Nezáleží přitom na tom, jaký přístup se použije: zda shora dolů, tj. od tvorby projektu k tvorbě aplikačních programů, nebo zdola nahoru, tj. skládá-li se z jednotlivých aplikačních programů struktura projektu. Unity Studio je také nástrojem pro integrování a konfigurování architektury Transparent Ready přes Ethernet TCP/IP, jejž lze použít k vytvoření struktury distribuovaných systémů a adresování a konfigurování globálních komunikačních proměnných. Ze známých služeb jsou podporovány Global Data i I/O scanning, pro něž generuje komunikační parametry pro Unity Pro právě Unity Studio. Tím se např. zabraňuje vzniku duplicitních adres v projektu.

Unity Developer’s Edition

Unity Developer’s Edition (UDE) obsahuje doplňkový speciální sofware pro vývoj aplikačních programů v prostředích VBA, VB nebo C++. Je určen především pro vývojové pracovníky v oblasti informatiky (Information Technology – IT). Nabízí přístup ke všem objektovým serverům Unity Pro i Unity Studio a může sloužit např. k vytvoření zakázkových aplikačních programů, jako třeba rozhraní se systémem pro podporu projektování v elektrotechnice, generátorem proměnných či aplikačním programem použitým v řídicím systému.

Unity Application Generator

Skutečnou specialitou je ovšem Unity Application Generator (UAG), určený pro řešení úloh spjatých s řízením spojitých technologických procesů. Stručně řečeno, jde o vývojový nástroj umožňující spojit řídicí program s vizualizačním softwarem typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Jeho hlavní předností je, že dovoluje používat standardní objekty (ventily, PID regulátory, motory) ve shodě se standardem ISA S88, generuje aplikační program pro řídicí systém a zároveň poskytuje proměnné pro vizualizační systém (vždy z jedné společné databáze proměnných). Tento přístup výrazně redukuje dobu i náklady potřebné na vývoj celého projektu, jeho oživení a testování. Veškeré informace pro řídicí systém i systém SCADA jsou přitom soustředěny do jedné databáze. V tomto ohledu se vlastnosti konceptu Unity (s UAG) do značné míry blíží vlastnostem distribuovaných řídicích systémů (Distributed Control System – DCS).

Nový svět: spolupracující automatizace

Pro všechny již uvedené programové součásti Unity platí, že pro výměnu dat přes internet využívají univerzální standardy jako XML a W3C.

Zcela na závěr lze konstatovat, že s koncepty Unity a Transparent Ready společnost Schneider Electric uživatele jistě snadno vtáhne do nového světa – do světa automatizace, která spolupracuje.

Ing. Tomáš Knobloch,
Schneider Electric CZ, s. r. o., marketing

Inzerce zpět