Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Umění sdružovat: Fraunhoferova společnost zakládá novou skupinu pro výzkum inovací

Pro úspěch celé ekonomiky je zásadní porozumět komplexním vlivům nových technologií. Strukturní změny probíhající pod vlivem vývoje techniky musí být rozpoznány a pochopeny ve své rané fázi, aby bylo možné ovlivnit jejich dlouhodobý vliv na ekonomiku, společnost, politické, hospodářské i kulturní prostředí. Založením Fraunhoferovy skupiny pro výzkum inovací (Fraunhofer Group for Innovation Research) posiluje Fraunhoferova společnost ve spolupráci s průmyslem, politickými činiteli a veřejností svou roli v oblasti vědy, techniky a inovací. 

Technické a technologické změny, např. digitalizace, se dotýkají širokého spektra životních a pracovních situací. Otevírají nové možnosti, ale naproti tomu přinášejí fundamentální změny ekonomických a sociálních procesů. Prudký vývoj doprovázející digitální přeměnu vyžaduje rychlou reakci, aby společenský a politický rámec udržel krok s technickým vývojem. „Díky své široké škále kompetencí představuje Fraunhoferova společnost po desetiletí spolehlivého vědeckého partnera pro německý průmysl. Jsme rovněž plně připraveni naše expertizy podle nejlepší úrovně našich znalostí a dovedností poskytovat politickým činitelům,“ vysvětluje prezident Fraunhoferovy společnosti prof. Reimund Neugebauer. „Německo potřebuje upevnit svou vedoucí pozici, pokud jde o významné inovace. S ohledem na tuto potřebu jsme založili skupinu pro výzkum důsledků inovací se zaměřením na socioekonomický a sociotechnický výzkum.“

Nová skupina výzkumu inovací Fraunhoferovy společnosti zahájila činnost 1. července 2017. V tomto okamžiku skupina zastřešuje čtyři instituce zaměřené na vývoj, ve kterých pracuje na 500 zaměstnanců: Fraunhoferův institut pro výzkum práce a organizace (Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation, IAO) ve Stuttgartu, Fraunhoferovo středisko pro mezinárodní management a znalostní ekonomii (Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissens­ökonomie, IMW) se sídlem v Lipsku, Fraunhoferův institut pro analýzu trendů v přírodních vědách a technice (Institut für Naturwis­senschaftlich-Technische Trendanalysen, INT) ve městě Euskirchen a Fraunhoferův institut pro výzkum systémů a inovací (Institut für System- und Innovationsforschung, ISI) v Karlsruhe. „Založením nové skupiny chce Fraunhoferova společnost ještě více upevnit svou roli v oblasti vývoje a podpory inovačních procesů včetně technických, ekonomických a společenských podmínek, které je ovlivňují,“ říká výkonný ředitel Fraunhoferova institutu IAO prof. Wilhelm Bauer. „Máme nejvíce diverzifikovaný technologický profil napříč Evropou – disponujeme expertními znalostmi v oblastech, jako je efektivita využití výrobních zdrojů, doprava a mobilita, energetika a bydlení, informatika a komunikace, ochrana a bezpečnost stejně jako zdravotnictví, výživa nebo životní prostředí. Propojení mezi širokým záběrem našich kompetencí a socioekonomickým či sociotechnickým vývojem je to, čím vyčníváme z davu.“ 

Koncentrace na relevantní technické otázky budoucnosti

Na počátku se nová skupina zaměří na posílení dialogu mezi Fraunhoferovou společností a politickými činiteli, zástupci průmyslu a veřejností. Svou roli spatřuje rovněž jako platforma pro řešení relevantních technických otázek budoucnosti. Skupina bude taktéž podporovat nově zahájený projekt Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD – výzkumná továrna na výrobu mikroelektroniky v Německu). V rámci jeho financování vybavilo německé spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, coby iniciátor projektu, jedenáct institutů Fraunhoferovy společnosti a dva ústavy Leibnitzovy asociace nejmodernějším vybavením a přístroji v hodnotě 350 milionů eur. Cílem je spojit dohromady technické kapacity pro řešení témat blízké budoucnosti. „Projekt se zabývá vývojem současných i nových trhů a potřeb zákazníků, vyhodnocením nových obchodních modelů a inovativních služeb stejně jako poskytováním doporučení pro plány technického rozvoje a inovačních strategie,“ dodává Neu­gebauer. „Koneckonců vývoj a implementace nové techniky umožňují stát v čele strategických proměn. To je způsob, jakým můžeme uvádět do pohybu průkopnické inovace dnes a vytvářet tak enormní inovační potenciál pro zítřek.“

Instituty zaměřené na úzce související obory spojily síly, založily pracovní skupinu a nyní společně soutěží na trhu výzkumu a vývoje. Fraunhoferova skupina pro výzkum inovací (Fraunhofer Group for Innovation Research) je jedna z osmi takových skupin – ostatní se zabývají informační a komunikační technikou, vědou o živé přírodě, studiem světla a povrchových vlastností materiálů, mikroelektronikou, obranou a výzkumem v oblasti bezpečnosti nebo materiály a komponentami.

(JH)