Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Umělá inteligence v řízení dopravy

Inteligentní navigace, která pracuje v reálném čase, diagnostika vozidla, bezemisní a automatický provoz. Využití metod umělé inteligence ve vozidlech je zatím nesmělé, ale slibné. Jako u všeho nového se potýká se spoustou dětských nemocí, nedůvěrou okolí a mnoha oponenty. Ale významné firmy na ní pracují, prezentují výsledky a věří v ni.

 

Inteligence roje pro automatizovanou jízdu

Inteligence roje je metoda umělé inteligence, která popisuje chování decentralizovaných agentů v samoorganizujícím se systému se společnou kriteriální funkcí. Cíl je společný, ale každý agent si hledá vlastní cestu, jak jej naplnit.

S touto metodou se mohou setkat řidiči, kteří jezdí automobilem značky Golf 8 od VW. Vozidla mohou během jízdy poskytovat informace pro systém Road Signature („příznaky silnice“) od firmy Bosch, který umožňuje s velkou přesností lokalizovat vozidlo na silnici. Tento systém jako cloudová služba využívá data získaná z reálného provozu pomocí senzorů vozidla k poskytování a udržování aktuálních vícevrstvých map s vysokým rozlišením. A to je rozhodující klíč ke stále více automatizovanému řízení.

Aby mohla auta v budoucnu jezdit sama, budou se muset spoléhat na vysoce přesné digitální mapy – a na těchto mapách se budou muset sama přesně lokalizovat. A přesně to umožňuje systém Road Signature od firmy Bosch. Využívá informace z radarových senzorů a videosenzorů a údaje o pohybu vozidla k rozšíření běžných navigačních map o další vrstvy pro lokalizaci a řízení vozidla. Tyto rozšiřující vrstvy jsou kompatibilní s běžnými formáty map. V současné době se teprve sbírají data, která umožní systém Road Signature v praxi využívat, od roku 2023 budou k dispozici první služby využívající tento systém ve vozidlech. Nabídka bude dále rozšiřována a aktualizována na základě průběžně získávaných informací.

Víceúrovňové mapy ukazují své silné stránky zejména od úrovně 2 autonomního řízení, ale výhodné jsou i na nižších úrovních, 0 a 1. Čím více vozidel bude poskytovat informace nyní i v budoucnu, tím větší a robustnější bude databáze pro automatizovanou a asistovanou jízdu.

 

Digitální dvojče silnice

Data zatím automaticky generují vozidla Golf 8 od automobilky VW, ale další vozy budou následovat. Konkrétně to vypadá takto: vozidlo během jízdy generuje pomocí senzorů prostředí informace o orientačních bodech, jako jsou dopravní značky, svodidla, obrubníky nebo značení jízdních pruhů. Vozidla odesílají data zcela anonymně přes VW Cloud do cloudu Bosch. Sbírají se pouze ty informace, které jsou potřebné pro mapové vrstvy. Na tomto základě je v cloudu Bosch vytvořeno jakési digitální dvojče skutečného prostředí, které potom využívá systém Road Signature.

Funkce Road Signature umožňuje velmi přesnou lokalizaci: aby systém vozidla věděl, kde se vůz nachází, porovnává v reál­ném čase informace, které mu aktuálně poskytují senzory prostředí, s informacemi digitálního dvojčete dané silnice. Toto srovnání umožňuje vozům lokalizovat se v jízdním pruhu s přesností na desítky centimetrů. Lokalizace pomocí radaru je spolehlivá i za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je mlha, déšť a sníh, kdy je detekce prostředí prostřednictvím kamery omezená, nebo dokonce nemožná.

 

Přirozené jízdní chování automatizovaných vozidel

Systém Road Signature také umožňuje pohodlnější a bezpečnější příčné a podélné vedení automatizovaných vozidel v jízdních pruzích, protože obsahuje nejen informace o orientačních bodech, ale také o geometrii vozovky, uspořádání jízdních pruhů, dopravních značkách nebo o rychlostních omezeních, a dokonce i o typickém chování řidičů v určitých místech: jak řidiči najíždějí do zatáčky, kdy před křižovatkou šlápnou na brzdu, jak se chovají při změně jízdního pruhu a odbočování. K tomu služba využívá údaje o pohybu vozidla, jako jsou rychlost, úhel natočení volantu nebo otáčení kol. V budoucnu bude systém Road Signature schopen poskytovat tyto informace vozidlům – a podpořit tak co nejpřirozenější, nejpohodlnější a nejbezpečnější jízdní zážitek při automatizované jízdě.

 

 

(Bosch Group)

 

Obr. 1. Bosch Road Signature je systém pro přesnou lokalizaci vozidel (https://youtu.be/KvVv0kooDVU)

Obr. 2. Princip činnosti systému Road Signature