Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Ultrazvukový senzor SU pro měření průtoku

číslo 3/2004

Ultrazvukový senzor SU pro měření průtoku

Funkce ultrazvukového senzoru je založena na principu měření rozdílu dob běhu ultrazvukových impulsů. V definované měřicí dráze jsou vysílány ultrazvukové impulsy ve směru proudění a proti směru proudění. Obr. 1. Vysílané impulsy jsou přijímány senzory ultrazvuku. Z rozdílu dob průběhu ve směru proudění a proti směru proudění (pohybujícího se v řádu nanosekund) lze vypočítat průtok.

Analogový a binární výstup nabízí různé možnosti dalšího zpracování naměřených hodnot. Pomocí vhodných programovacích prostředků je možné senzor přizpůsobit různým aplikacím. Senzor se ovládá z fóliové klávesnice.

Senzorem je možné měřit a zobrazovat průtok, proteklé množství a teplotu protékajícího média.

Hodnoty v litrech za minutu, metrech krychlových za hodinu a stupních Celsia se zobrazují na čtyřmístném displeji.

ifm electronic, e-mail: info@ifm-electronic.com, http://www.ifm-electronic.com

Inzerce zpět