Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Ultrazvukový hladinoměr do agresivních prostředí

Nová verze ultrazvukového snímače polohy hladiny kapalin s typovým ozna­čením ST-H má vnější povrch z polyviny­lidenfluoridu (PVDF), který zvyšuje che­mickou odolnost snímače a otevírá nové možnosti jeho použití. Zdokonalený bez­kontaktní snímač je vhodný pro použití v korozivním pracovním prostředí, např. na čerpacích stanicích, ve studnách, při skladování chemikálií, na kotlích, techno­logických zásobnících apod.
 
Snímač ST-H tvoří ve spojení s ultra­zvukovou řídicí jednotkou značky Sie­mens převodník polohy hladiny kapalin schopný měřit na vzdálenost až 10 m při provozní teplotě v rozmezí od –40 do +73 °C. Součástí snímače je také závitové připojení o rozměru 1", popř. 2". Snímač lze tedy snadno instalovat na nejrůznější nádoby a studny. V provedení se šroubením o rozměru 2" jsou všechny plochy snímače smáčené mě­řeným médiem kryty polyvinylidenfluoridem, což zajišťuje mimořád­nou odolnost snímače proti korozním vlivům.
 
Snímač ST-H odolává prachu, vlhkosti, korozi, vibracím, zatope­ní kapalinou i extrémním teplotám. Jako bezkontaktní přístroj nevy­žaduje opakované pracné čištění a nastavování, které je běžné u tra­dičních kontaktních hladinoměrů.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com