Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Ultrazvukem na výšku hladiny kapalin i sypkých materiálů – kvalitně a levně

číslo 8-9/2002

Ultrazvukem na výšku hladiny kapalin i sypkých materiálů – kvalitně a levně

Nadnárodní výrobce průmyslové elektroniky Nivelco RT při příležitosti MSV 2002 prostřednictvím své dceřiné společnosti Nivelco CZ tradičně představí řadu průmyslových snímačů pro měření hladin a průtoků.

Hlavním cílem letošní expozice je ukázat novinky uváděné na český trh v průběhu roku 2002 a představit nové výrobky, které jsou těsně před uvedením na světový trh.

V roce 2002 se firma Nivelco soustředila na proniknutí do segmentu zpracovatelského průmyslu, a to novou řadou ultrazvukových snímačů výšky hladiny EchoTREK. Od května roku 2002 je na všechny dodávané výrobky poskytována záruku po dobu 36 měsíců.

Obr. 1.

EchoTREK a sypké materiály
Kompaktní snímač EchoTREK znamená výrazný průlom v oblasti měření výšky hladiny sypkých materiálů i v náročných průmyslových podmínkách. V průběhu roku 2001 byl důkladně zkoušen ve více než 30 zemích světa a od konce roku 2001 byl zahájen jeho prodej v ČR.

V současné době je v ČR několik desítek aplikací využívajících tento nový typ ultrazvukového snímače.

Proč právě EchoTREK?
EchoTREK je kompaktní snímač, který ke své činnosti nepotřebuje žádná přídavná vyhodnocovací zařízení a přitom si zachovává veškeré vlastnosti dělených verzí s vyhodnocovací jednotkou (obr. 1).

Kombinace robustního hardwaru a softwaru quest, který používá firma Nivelco i v dělených verzích snímačů, nabízí výkonné a spolehlivé zařízení schopné měřit výšku hladiny i velmi prašných materiálů v silech o výšce až 18 m. Nominálně je možné snímač použít do výšky 50 m. Zkušenosti získané v praxi, zejména při dlouhodobém provozním použití snímačů EchoTREK v obtížných podmínkách, však ukazují, že plně zaručit lze měření do uvedených 18 m. V případě zájmu o vyzkoušení funkce snímače EchoTREK na silech větších výšek ho firma ráda zdarma zapůjčí!

Pro komunikaci nabízí EchoTREK proudový signál 4 až 20 mA doplněný protokolem HART a linkou RS-485. Připravuje se připojení ke sběrnici Profibus. Obecně lze výstupy ze snímače v praxi přizpůsobit podle požadavků zákazníka.

Výraznou výhodou snímače EchoTREK je jeho nízká cena.

Snímače EchoTREK jsou k dispozici ve verzi pro měření výšky hladiny sypkých materiálů i jako snímače pro kapaliny. Nabízená řada je velmi početná co do různosti provedení i měřicích rozsahů. Nabízeny jsou snímače s rozsahem do 5 m, ale postupně lze dojít až k typu s dosahem 25 m.

Firma Nivelco myslí na zájmy zákazníka i tím, že nabízí širokou řadu mechanických provedení, od upevnění závitem až po větší příruby. Nechybějí ani sanitovatelná provedení do potravinářství.

Standardně pracují snímače EchoTREK v teplotním rozsahu –30 až +90 °C. Pro potravinářský průmysl jsou nabízeny typy odolávající teplotě až 120 °C.

EchoTREK i ve dvouvodičové verzi
Napájení snímače EchoTREK je volitelné 24 V DC, AC nebo 230 V AC, a to bez změny ceny, což v praxi zákazník jistě ocení.

Novinkou je dvouvodičová verze snímačů EchoTREK pro měření výšky hladiny kapalin. Tato řada je zajímavá variabilitou rozsahů, ale i cenou a technickými parametry. Připravuje se provedení použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

Ekonomicky výhodná souprava pro rozsáhlé provozy
Firma Nivelco dosud nabízela maximálně dvoukanálové vyhodnocovací jednotky. V současné době je však již možné použít vyhodnocovací jednotku s přepínačem schopným obsluhovat až osm měřicích míst. Souprava je schopna pracovat jak s kapalinami, tak i v provozech se sypkými materiály. Dosavadní zkušenosti jasně ukazují, že má velkou budoucnost.

Pro detaily na MSV do Brna
Závěrem si Vám dovolíme položit otázku: „Myslíte, že lze vybavit silo o výšce např. 15 m pro měření výšky hladiny v náročných podmínkách za cenu do do 25 tis. Kč?“

Pro odpověď a pro další podrobné informace o ultrazvukových, vibračních a plovákových snímačích i dalších výrobcích pro měření výšky hladiny se můžete zastavit ve stánku C-I 103 na MSV 2002 v Brně ve dnech 16. až 20. 9. 2002.

NIVELCO CZ s. r. o.
U Rajské zahrady 14, 130 00 Praha 3
tel.: 02/22 71 10 01, 22 71 20 01
fax: 02/ 22 71 40 01
e-mail: sales@nivelco.cz
http://www.nivelco.cz

Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel./fax: 05/48 18 30 88
e-mail: paulen@nivelco.cz

Inzerce zpět