Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

uEye CP: již pouze jeden kabel k digitální kameře

Německá společnost IDS Imaging Development Systems GmbH je přední světový vý­robce digitálních průmyslových kamer s rozhraním USB 2.0 a Gigabit Ethernet. Digitální kamery s označením uEye používají na celém světě nejen výrobci zařízení, ale také systé­moví integrátoři a výrobci v oblastech průmyslu, reklamy, bezpečnosti, vědy nebo zdra­votnictví. Produkty tohoto výrobce jsou velmi dobře známy pro jejich vynikající kvalitu zpracování, dlouhodobou dostupnost a maximální jednoduchost integrace. Jde o kom­binaci výkonného hardwaru, odpovídající podpory softwarového vybavení a spolehli­vého zákaznického servisu. V loňském roce představila společnost IDS na prestižním veletrhu Vision 2010 ve Stuttgartu (SRN) jednu ze svých novinek: kompaktní digitální kameru s napájením po Ethernetu (PoE).
 

GigE uEye CP – Compact Power

 
Název nejnovějšího člena typové řady uEye, GigE uEye CP (obr. 1), hovoří sám za sebe: CP je zkratka slov Compact Power over Ethernet (napájení po Ethernetu). S roz­měry pouhých 29 × 29 × 41 mm jde o jed­nu z nejmenších digitálních kamer s napáje­ním po Ethernetu na světě. Přitom umožňuje přenášet velmi objemná data až na vzdá­lenost 100 m. Je třeba říci, že nová kame­ra uEye CP kombinuje jednoduchost kamer USB uEye s vlastnostmi kamer GigE. Vý­sledkem je možnost připojení pouze jedním kabelem a jednoduchá integrace plug & play. Pro uživatele analogových kamer je kompakt­ní model uEye optimálním řešením. Spoju­je všechny výhody digitální techniky ve vel­mi oblíbeném kompaktním pouzdře analo­gových kamer.
 
Veškeré výhody a vlastnosti digitální ka­mery GigE uEye CP jsou maximálně využi­telné především v průmyslovém prostředí. Odolné pouzdro z hořčíkové slitiny, konekto­ry s aretací a opticky izolované digitální vstu­py a výstupy – všechny jmenované vlastnos­ti dělají z kamery zařízení vhodné pro téměř jakoukoliv průmyslovou úlohu. Kamera je vybavena šestipinovým konektorem Hirose, pomocí něhož lze kameru napájet napájecím napětím 12 až 24 V a přenášet digitální vstup a výstup (trigger strobe). Vzhledem k využití dvou možností napájení se ještě více roz­šiřuje oblast jejího použití.
 
Nová série uEye CP je dostupná ve třech verzích se senzory CMOS, pokrývajících ši­rokou paletu úloh. Model UI-5240CP je vy­baven novým vysokorychlostním 1,3mega­pixelovým senzorem s funkcí global shutter a rychlostí snímání až 50 snímků za sekundu při maximálním rozlišení. Model UI-5480CP má větší rozlišení (5 Mpx, 14 f/s) a model UI-5220CP je vybaven senzorem s rozliše­ním WVGA a snímá rychlostí až 100 f/s. Všechny modely jsou dostupné ve variantách pro barevné i černobílé snímání.
 

Jednodušší integrace kamer

 
Stavebnicový princip kamer uEye lze nalézt i v jejich pro­gramovém vybavení. Všechny potřebné ovladače jsou nahrá­ny do kamery až při jejím připo­jení k počítači. Veškeré funkční změny a inovace jsou tak auto­maticky aktualizovány při připo­jení kamery. S použitím programového vy­bavení SDK, které je bezplatně dostupné ke všem kamerám uEye, lze veškerá nastavení kamery ručně doladit. Komplexní softwaro­vý balíček SDK usnadňuje integraci kamer uEye do úloh pomocí standardních rozhraní, jako jsou DirectShow, ActiveX, Twain nebo GenICam. Popřípadě lze využít přímo roz­hraní uEye pro programování aplikací (API) s možností přístupu k až 150 různým funk­cím kamery. K dispozici je více než dvacet demonstračních programů v programovacích jazycích C, C++, C# a VB.Net. Dále je mož­né využít ovladače pro programy na zpra­cování obrazu, kterými jsou např. Halcon, LabView, NeuroCheck, ActivVision Tools a Common Vision Blox. Všechny kamery USB a GigE uEye jsou kompatibilní, a tu­díž implementace kterékoliv kamery uEye do již existujících úloh je bezproblémová a velmi jednoduchá.
Ing. Jaroslav Pěček,
 
Obr. 1. Digitální kamera GigE uEye CP