Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Udržování toku výroby na správné úrovni

číslo 6/2005

Udržování toku výroby na správné úrovni

„Keeping the production flow on the right level„ („udržování správné hladiny výrobního toku„) je slogan, který poměrně dobře popisuje, co je cílem současné automatizace výroby.

Obr. 1.

Nežádoucím stavem je nejen „vyschlé řečiště“, ale také nekon­trolovaný „rozvodněný tok„. Životní cyklus výrobků v potravinářství a farmacii se stále zkracuje, celkový objem výroby roste, velikost jednotlivých šarží se zmenšuje. Za těchto tržních podmínek je optimální úroveň toku výroby životně důležitou proměnnou.

Flexlink Systems, s. r. o., nabízí komplexní řešení pro výrobní logistiku v hygienickém prostředí. Každý, kdo zná potravinářskou a farmaceutickou výrobu, ví, jak často je nutné výrobní proces rozšiřovat nebo naopak zeštíhlovat, zkrátka měnit. Výroba, to je ne­ustálá změna. Proto zákazníci firmy Flexlink (Unilever, Nestle, Pfizer, Astra Zeneca aj.) oceňují modularitu, flexibilitu a opětovnou využitelnost jejích zařízení pro optimalizaci logistiky výroby.

Flexlink nabízí modulární hygienický dopravník s plastovým článkovým řetězem, který je možné důkladně automaticky čistit v celé délce tratě. Díky malým poloměrům otáčení lze tento dopravník používat i ve velmi nepříznivých prostorových podmínkách. Další zařízení, jako jsou vysokorychlostní elevátory, divertory pro větvení toku, manipulátory, buffery a robotická pracoviště spolu s dopravní trasou, tvoří komplexní systém, pomocí něhož lze velmi efektivně řešit automatizaci výroby v prostředí s vysokými požadavky na hygienu. Usiluje-li zákazník o pružný systém, který zvyšuje efektivitu provozu snižováním nákladů, omezováním počtu zmetků, možností 24hodinového provozu, který lze podobně jako stavebnici libovolně konfigurovat a rozšiřovat, Flexlink je pro něj tím pravým partnerem.

FlexLink Systems, s. r. o., tel.: +420 257 721 190, e-mail: info.cz@flexlink.com, http://www.flexlink.cz