Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Udržitelné podnikání společnosti Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser získala za úroveň udržitelnosti svého podnikání v auditu společnosti EcoVadis certifikát Gold Recognition Level a zařadila se mezi 5 % nejúspěšnějších dodavatelů, které tato firma hodnotila.

EcoVadis hodnotí vliv podnikání na životní prostředí, pracovní podmínky, podnikání podle zásad fair trade a udržitelné zásobování. Společnost Endress+Hauser se od minulého hodnocení zlepšila zejména v dokumentaci procesů, díky níž jsou výsledky lépe ověřitelné.

„Stále více zákazníků klade důraz na sociální zodpovědnost naší firmy. Pozitivní výsledek hodnocení proto může mít velký vliv na jejich rozhodování,“ řekl Dr. Luc Schultheiss, finanční ředitel společnosti Endress+Hauser Group. Společnost vytvořila svou strategii udržitelného podnikání v roce 2015 a zahrnula do ní sociální, ekologické i ekonomické aspekty. Hodnocení firmy EcoVadis je významným indikátorem toho, jak se firmě daří vytčených cílů dosahovat.

V letošním roce měla na úspěch v hodnocení velký vliv opatření k ochraně životního prostředí a v oblasti kultury vedení zaměstnanců. Pozitivně byla hodnocena např. mateřská škola pro děti zaměstnanců, rozšířené možnosti zdravotní péče nebo instalace nabíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily.

(ed)