Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Uchopovač s citlivostí lidského prstu automatizuje procesy balení rostlin

V zemědělství a potravinářské výrobě se vyskytuje mnoho úloh, kde je třeba manipulovat s předměty, které se liší tvarem a hmotností a současně jsou křehké a citlivé na zacházení. To je vhodné uplatnění pro kolaborativní uchopovače od firmy OnRobot. 

Nová generace kolaborativních robotických ramen klade na robotické uchopovače či obecněji na koncové nástroje zcela nové požadavky. Pro konkrétní činnost je rozhodující, co je schopen udělat koncový nástroj. Čím více je uchopovač uživatelsky přívětivý, flexibilní a citlivý, tím širší spektrum činností je schopen automatizovat a tím rychlejší je návratnost do robotu a uchopovače. 

Symbióza kolaborativních robotů a uchopovačů

Zatímco tradiční robotické uchopovače (grippers) jsou ovládány stlačeným vzduchem, současné moderní uchopovače od firmy OnRobot jsou postaveny na elektrickém ovládání a digitálním řízení, které eliminují všudypřítomné hadice okolo robotických ramen či další instalační prvky. Co moderní uchopovače především odlišuje, je symbióza s robotickým ramenem. Kabely jsou umístěny uvnitř ramena a uživatelské prostředí a ovládací prvky uchopovače jsou integrovány přímo v samotném ovládacím rozhraní robotu, kterým je panel s dotykovou obrazovkou.

Aby byl robotický produkt plně kolaborativní, musí splňovat tři kritéria. Zaprvé musí být bezpečný pro osoby, které pracují společně s robotem, a to i bez ochranných zábran či klecí. Zadruhé musí být uživatelsky přívětivý, snadno instalovatelný, programovatelný a zprovoznitelný. Zatřetí musí být efektivní v provozu a poskytovat rychlou návratnost investice. Moderní robotické uchopovače OnRobot tato kritéria splňují. Jsou dostupné v různých velikostech, s nosností 2 až 6 kg podle daného typu a s velmi širokým rozsahem citlivosti úchopu. 

OnRobot ve firmě Rosborg Food Holding

Efektivně vypěstovat a dodat čerstvé bylinné produkty na trh vyžaduje značnou šikovnost. V současné době je k tomu zapotřebí inteligentní automatizace zajišťující vysokou produktivitu, konkurenceschopnost a citlivé zacházení. S ohledem na tyto požadavky si společnost Rosborg Food Holding, největší dánský pěstitel bylinných a rostlinných produktů, pořídila k manipulaci s rostlinami flexibilní uchopovač OnRobot.

Ve sklenících o rozloze 120 000 m2 v dánském Odense (obr. 1) pěstuje 130 zaměstnanců s pomocí nejmodernější techniky nejrůznější rostliny: mátu, estragon, kopr, miniaturních růže a další. Společnost ročně vypěstuje, sklidí, zabalí a prodá do celé Evropy na 28 milionů bylin a 12 milionů květin pod nejrůznějšími značkami. Zefektivněním a automatizací produkce je firma schopna pokrýt rostoucí poptávku po širokém spektru produktů a vyrovnat se se sezonními výkyvy pracovní síly. 

Uchopovač s citlivostí lidského prstu

„Neustále se snažíme optimalizovat produktivitu a profitabilitu našich procesů prostřednictvím automatizace monotónní práce a náročných činností, kterým by se naši pracovníci nejradši vyhnuli. Robotická technika nám také pomáhá redukovat množství přesčasů a potřebu brigádníků,“ konstatuje Henning Jřrgensen, provozní manažer ve společnosti Rosborg Food Holding.

Jednou z investic do automatizační techniky byl kolaborativní robot Universal Robots osazený uchopovačem OnRobot (obr. 2). Dvouprstý robotický uchopovač má vestavěný řídicí modul a možnost imitovat způsob, jakým lidé využívají svůj hmat při uchopení a pohybu s předměty.

Automatizované řešení balicích procesů je tak intuitivní, že i pracovníci bez předchozích zkušeností s roboty dokážou snadno změnou volby na dotykové obrazovce propojené s robotickým ramenem přenastavit balení různých typů produktů. Software uchopovače RG6 je instalován přímo v kolaborativním robotu stejně jako aplikace v chytrém telefonu. 

Vyšší efektivita, méně přesčasů

„Hledali jsme vhodný uchopovač k opatrnému přemisťování rostlin a květin minimálním stiskem. Zvolili jsme RG6, protože má široký a zároveň jemný stisk, přičemž je přesný a flexibilní. Naše nové řešení s kolaborativním robotem a uchopovačem automatizuje činnosti překládání kartonových krabic a přemisťování rostlin do těchto krabic a přitom má krátkou návratnost investice. Na základě toho již plánujeme nový projekt pořízení dalšího robotu a uchopovače, jehož cílem bude automatizovat proces stříhání rostlin. Robotické rameno s uchopovačem opatrně umístí rostliny do střihacího stroje, který je následně upraví,“ říká Henning Jřrgensen.

Protože je návratnost tak rychlá, ve společnosti Rosborg vidí v investicích do robotů a uchopovačů velký potenciál. Firma chce využít nadbytečnou kapacitu pro každodenní produkci až pro dvojnásobné zvýšení produkce v sezonní špičce, tj. během Vánoc, Nového roku a Velikonoc, aniž by klesla ziskovost z důvodu nutných přesčasů a výdajů na brigádníky, jak se nyní obvykle děje. Pracovníci si plány na rozšíření robotické techniky též pochvalují, protože jim to umožní pracovat s vyšší efektivitou a s méně přesčasy.

(Videoukázku této případové studie zájemci najdou na https://youtu.be/A_oQns-DsQo.)

(OnRobot)

Obr. 1. Ve sklenících firmy Rosborg se pěstují byliny a květiny

Obr. 2. Roboty UR s uchopovači OnRobot se používají při balení produktů na automatizované balicí lince