Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Ucelená řešení pro ropný průmysl a plynárenství

Již více než padesát let poskytuje společnost Endress+Hauser řešení pro ropný a plynárenský průmysl. Moderní technika této firmy se uplatní v geologickém průzkumu, při těžbě a rafinaci produktů i v oblasti logistiky, kde zajistí přesné a spolehlivé měření a automatické řízení. Náročným požadavkům vyhovuje široký sortiment přístrojů, systémů a kalibračních služeb, které uvádí tento článek. Společnost Endress+Hauser je aktivní v oblasti měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a v oboru analýzy kapalin, ale i v komunikačních systémech, v oblasti systémů SCADA, při měření v zásobnících a sledování zásob.
 

Coriolisovy průtokoměry Promass F a Promass A

Robustní Coriolisův průtokoměr Promass F (obr. 1) měří objemový a hmotnostní průtok i hustotu kapalin a plynů. Je vhodný pro platební styk i pro měření pro daňové a celní účely. Také může být použit v pomocných vrtařských vozech, např. pro měření množství cementu, bentonitu, vyvrtaného bláta a kyseliny. Obdržel schválení PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig) a NMi podle normy OIML R117 (Measuring systems for liquids other than water), třída 0,3, a podle dokumentu API Manual of Petroleum Measurement Standard (kapitola 5, oddíl 6 – Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters). Umožňuje měřit od nepatrného množství až po 200 000 barelů/den (1 300 m3/h).
 
Coriolisův průtokoměr s jednou měřicí trubicí Promass A (obr. 2) je určen pro přesné měření velmi malých průtoků. Určí hustotu, hmotnostní průtok, objem a teplotu média.
 

Kontinuální měření výšky hladiny

Inteligentní hladinoměr Levelflex (obr. 3) je určen pro kontinuální měření výšky hladin kapalin a sypkých látek. Je vhodný do prostředí s nebezpečím výbuchu a vyhovuje požadavkům pro úroveň bezpečnosti SIL2 jako pro funkci nouzového vypnutí (ESD, Emergency Shut Down). Je vybaven rozhraními pro sběrnice Profibus a Foundation Fieldbus a pro protokol HART. Patentovaný způsob sledování konce sondy zajišťuje velkou spolehlivost měření i za obtížných podmínek, třeba ve vařících se kapalinách nebo fluidizovaných sypkých látkách.
 

Cerabar a Deltabar pro měření tlaku

Přesné senzory Cerabar S pro měření absolutního a relativního tlaku a Deltabar S pro měření rozdílu tlaků s jednoduchou obsluhou a inteligentními funkcemi procházejí kalibrací DKD (Deutscher-Kalibrier-Dienst). Deltabar S umožňuje zvolit režim provozu DP-flow pro měření průtoku na cloně. Oba typy snímačů tlaku mají rozhraní pro sběrnice Profibus a Foundation Fieldbus i pro protokol HART.
 

Dálková diagnostika

Fieldgate je ústředna (komunikační brána, gateway) pro dálkovou diagnostiku a konfiguraci snímačů a akčních členů prostřednictvím webového prohlížeče (obr. 4). Přístroje mohou být připojeny telefonními linkami, sítěmi Ethernet TCP/IP nebo prostřednictvím bezdrátové sítě GSM. Ke komunikaci lze použít i zprávy SMS. Fieldgate pracuje se signály 0/4 až 20 mA, včetně protokolu HART, a se sběrnicemi Profibus a Foundation Fieldbus.
 

Radiometrický převodník Gammapilot

Radiometrické měření se používá pro detekci mezních poloh hladiny, měření výšky hladiny nebo dělicí vrstvy a pro měření hustoty. Řada přístrojů Gammapilot obsahuje kompaktní převodník a detektor scintilačního typu z korozivzdorné oceli délky až dva metry. Převodník je namontován vně nádoby s měřenou látkou, a proto není měření ovlivňováno teplotou, tlakem a agresivním působením kapaliny.
 

Snímač teploty Omnigrad S

Kompaktní přístroj pro měření teploty (obr. 5) je charakterizován velkou spolehlivostí a vynikajícím výkonem i v nepříznivých průmyslových podmínkách. Převodník vybavený displejem se zadním prosvětlením může komunikovat protokolem HART nebo po sběrnici Foundation Fieldbus. Má dva vstupy pro odporové teploměry, termočlánky a převodníky napětí a odporu.
 

Vírový průtokoměr Prowirl

Vírový průtokoměr Prowirl se uplatní v mechanismech pro vstřikování vody a páry. Je vybaven jednotkou pro vyhodnocení průtoku (flow computer) a měřením teploty, takže umožňuje přímo sledovat náklady, např. při vstřikování do různých vrtů. Vypočítává hmotnostní průtok nebo přímo spotřebu energie.
 

Senzor pH Memosens

Senzor pH Memosens je první digitální senzor pH na světě, který může být předkalibrován v kanceláři. Kalibrační údaje jsou ukládány v senzoru. Indukční spojení zajišťuje dokonalý přenos signálu mezi senzorem pH a převodníkem a vylučuje jakýkoliv vliv nespolehlivosti kontaktů, obvyklý u konvenčních typů snímačů pH.
 

Sledování množství látek v nádržích

Společnost Endress+Hauser je významným dodavatelem měřicích přístrojů a inventárních systémů pro sledování objemu sypkých látek v nádržích při jejich zpracování, skladování a dopravě. Flexibilní a adaptibilní otevřené systémy dovolují integrovat do systému přístroje jiných výrobců a zajišťují kompatibilitu téměř se všemi používanými komunikačními protokoly.
 
Řada radarových hladinoměrů Micropilot zajišťuje bezkontaktní měření výšky hladiny. Moderní elektronika je zárukou velké spolehlivosti a umožňuje zvolit přesnost vhodnou pro danou úlohu. Rodina radarových hladinoměrů nabízí i přístroje s přesností lepší než ±1 mm. Přístroje byly ověřeny NMi a PTB a dalšími národními metrologickými organizacemi a vyhovují normě OIML R117.
 
Servomechanický hladinoměr Proservo měří velmi přesně polohu hladiny i rozhraní nemísících se kapalin a hustotní profil obsahu nádrže po výšce. Umožňuje též měřit bodovou nebo průměrnou teplotu a tlak. Proservo je velmi přesný přístroj pro měření zaplnění válcových a kulových zásobníků, typicky do průměru 25 m.
 

Systém pro sledování zásob

Systém pro sledování zásob firmy Endress+Hauser má osvědčení pro fakturační, daňové a celní účely a monitoruje polohu hladiny a stav zásob. Současně slouží k vybavení alarmů a tisku zpráv. Shromažďuje všechny naměřené údaje a uvádí je do srozumitelné a snadno čitelné podoby. Naměřené a vypočítané hodnoty (včetně linearizační tabulky nádrže), jako jsou výška hladiny, teplota, hmotnost, tlak páry, hustota a čistý standardní objem (objem vztažený na referenční teplotu), jsou zobrazovány na operátorských pracovních stanicích.
(Endress+Hauser)
 
Obr. 1. Coriolisův průtokoměr Promass F
Obr. 2. Coriolisův průtokoměr s jednou měřicí trubicí Promass A
Obr. 3. Hladinoměr Levelflex
Obr. 4. Ústředna Fieldgate pro dálkovou diagnostiku a konfiguraci snímačů a akčních členů
Obr. 5. Snímač teploty Omnigrad S