Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Ucelená řada produktů pro připojení senzorů a akčních členů ke sběrnici

Trendem v automatizaci je inteligentní propojení řídicích systémů, snímačů a akčních členů pomocí průmyslových komunikačních sběrnic. Decentralizované řídicí systémy se v současné době uplatňují snad ve všech průmyslových oborech. Sběrnicový systém je důležitou součástí mnoha strojů a strojních celků. Jeho cílem je propojit veškeré periferní prvky a zařízení s řídicím systémem. Pro průmyslové komunikační sběrnice dodává společnost Lapp Group ucelenou řadu komponent Unitronic provozní sběrnice, zahrnující kabelové propojovací prvky dodávané ve standardních délkách a typech, konektory, T-konektory, adaptéry a kabelové rozdělovače (distribuční boxy). Modulární konstrukce distribuovaných systémů zjednodušuje jejich instalaci a uvedení do provozu. Současně usnadňuje kontrolu celého systému a zkracuje dobu potřebného servisu.
 
Komponenty pro automatizaci řady Unitronic provozní sběrnice (obr. 1) doplňují sortiment datových a komunikačních kabelů Unitronic. Rozšiřují ho o ucelenou nabídku hotových kabelů osazených konektory M8 a M12 a ventilových konektorů, které usnadňují a urychlují připojení akčních členů a senzorů. Pro monitorování přenosu signálů jsou určeny kabely osazené konektory s indikací LED. Velké požadavky kladené na EMC (elektromagnetickou kompatibilitu) splňují stíněné kabely různých typů.
 
Distribuční boxy pro připojení akčních členů a senzorů osazené vidlicemi pro konektory M8 a M12 plní úlohu decentralizovaných uzlů. Boxy pro konektory M8 jsou dodávány v provedení se čtyřmi, šesti, osmi nebo deseti vidlicemi, boxy v provedení M12 se čtyřmi nebo osmi vidlicemi. K indikaci stavu výstupních a vstupních signálů se používají LED.
 
Samostatně dodávané konektory M8 a M12 jsou určeny ke snadnému propojení v průběhu instalace. Mohou být využity pro rychlou přípravu kabeláže v požadované délce. Konektory M8 a M12 jsou dodávány ve verzích pro připojení na kabel i montáž na panel.
 
Poprvé se s novou produktovou řadou Unitronic provozní sběrnice mohli seznámit návštěvníci loňského podzimního veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku ve dnech 25. až 27. listopadu.
 
S nabídkou více než 40 000 produktů je Lapp Group jedním z hlavních výrobců a dodavatelů flexibilních kabelů, příslušenství, průmyslových konektorů, hotových kabelů opatřených konektory a komunikační techniky. Nabídka světově proslulých značek zahrnuje (názvy produktů jsou chráněny ochrannou známkou): připojovací a ovládací kabely Ölflex, datové kabely Unitronic, optické kabely Hitronic, kabelové vývodky Skintop, ochranné a vodicí systémy pro kabely Silvyn, značicí systémy Fleximark, průmyslové konektory Epic a komponenty Etherline pro aktivní datové sítě.
 
 

Obr. 1. Kabelový rozdělovač (distribuční box; vlevo) a kabel opatřený konektory (vpravo) z řady produktů Unitronic provozní sběrnice