Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Ucelená přehlídka stavebnictví a technických zařízení budov

Od 23. do 26. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník Mezinárodního stavebního veletrhu IBF, který nabídne novinky a aktuální trendy ze všech oborů staveb­nictví a technického zařízení budov. Nabídku vystavovatelů doplňuje atraktivní odborný doprovodný program, organizovaný pod záštitou a ve spolupráci s odbornými asociace­mi a svazy. Přednášky se budou věnovat např. energeticky úspornému stavění, dopadům nové legislativy, novým materiálům, aktuálním dotačním programům nebo problemati­ce sociálního bydlení. Chybět nebudou ani unikátní ukázky protipovodňových opatření v praxi v bazénu před pavilonem Z.

 

Přestavby a rekonstrukce dostupné pro každého

Veletrh se bude primárně věnovat vnitřním rekonstrukcím panelových bytů se zaměřením na přestavby svépomocí a řešení nevyhovující­ho bydlení, ať už jde o malometrážní bydlení, bydlení pro mladou rodinu, seniory či možnos­ti napravení vad, se kterými se obyvatel potýká v bytě v každodenním životě. Součástí budou také tipy, triky a inspirace pro pohodlné vy­bavení interiéru. Pro všechny zájemce budou připravena bezplatná poradenská centra, která jsou organizována ve spolupráci s oborovými svazy a asociacemi. Poradenství se zaměří ne­jenom na teoretická východiska a rady, stra­nou pozornosti nezůstanou ani praktické ukáz­ky. Rozšíření o nový sortiment se dočká také tematický celek zahrada a hobby.
 

Progresivní řešení energetické hospodárnosti budov a provozoven služeb

V rámci doprovodného programu veletrhu se uskuteční odborná konference z cyklu Energie pro budoucnost, která se bude věno­vat progresivnímu řešení energetické hospo­dárnosti budov a provozoven služeb. Pořa­datelem konference je nakladatelství FCC Public. Jedním z témat bude např. využití moderních prostředků založených na integra­ci elektrotechniky, elektroniky a komunikač­ní techniky do budov a provozoven služeb za účelem efektivního využívání energie. Konfe­rence je určena především odborníkům zabý­vajícím se technickými zařízeními budov, na své si přijdou také zástupci příslušných odborů veřejné správy.
 

Hlasujte v anketě Střecha roku 2014

Která značka betonových nebo pálených tašek je nejlepší? Které střešní okno slouží nejlépe? Která tepelná izolace zaizoluje nej­lépe střechu? U kterého z prodejců je nej­lepší nakupovat? Tyto a mnohé další dota­zy si klade každý investor před výběrem své střechy. Vždyť jen výrobců střešních krytin je více než 50 a další stovky firem nabízejí doplňkové střešní materiály. Anketa Střecha roku určí, vyhodnotí a ocení nejlepší značky střešních materiálů v jednotlivých kategoriích tak, aby každý z investorů před stavbou střechy a výběrem střešních materiálů věděl, které značky střešních materiálů patří v dané kategorii mezi nejkvalitnější a zároveň ceno­vě dostupné, a mohl se tak na základě těch­to výsledků lépe rozhodovat. Slavnostní vy­hlášení a doprovodný seminář se uskuteční v dubnu na Mezinárodním stavebním ve­letrhu IBF. Hlasovat je možné již nyní na www.strecharoku.cz.
 

Zajímáte se o dřevostavby? Navštivte veletrh DSB!

Druhý ročník veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno se uskuteční opět souběžně se stavebním veletrhem IBF. I nadále je jediným takto zaměřeným veletrhem na Mora­vě a koná se za odborné podpory Asociace dodavatelů montovaných domů. Problemati­ce dřevěných a montovaných domů se věnu­je skutečně komplexně – nabídku vystavo­vatelů doplňuje doprovodný program veletr­hu, poradenské centrum a výstava hotových dřevěných montovaných domů ve Staveb­ním centru Eden 3000 v blízkosti brněnské­ho výstaviště.
 

Veletrh pracovních příležitostí JobFair IBF

Letošní novinkou je veletrh pracovních příležitostí JobFair IBF 2014, který je zamě­řen na nabídku pracovních příležitostí, bri­gád, stáží a školicích programů pro absol­venty technických středních a vysokých škol. Vzhledem ke značné koncentraci odborníků z oboru na veletrhu jde o skvělý nástroj pro získávání nových zaměstnanců. JobFair IBF se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna, na který jsou již tradičně zváni studenti z technických škol příbuzných oborů.
 

Nová otevírací doba veletrhů

Nejenom pro návštěvníky je připraveno mnoho zajímavých novinek, které přispějí ke zvýšení jejich spokojenosti. Například jde o zkrácení doby konání veletrhu z pětidenní akce na čtyřdenní, tedy od středy do sobo­ty, a o změnu otevírací doby veletrhu, a to od 10.00 do 18.00 h. Návštěvníky jistě potě­ší také zvýhodněná cena vstupného ve všed­ní den od 15.00 h a po celou sobotu. Více in­formací je uvedeno na www.ibf.cz.
(Veletrhy Brno, a. s.)
 

Obr. 1. Instalace v budovách jsou důležitým tématem stavebního veletrhu