Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Turck jako přední dodavatel moderních průmyslových systémů a služeb

Společnost Turck je již téměř 50 let předním světovým dodavatelem v oblasti průmyslové automatizace a partnerem pro automatizaci výroby, procesů a logistiky v mnoha průmyslových odvětvích. Podporuje své zákazníky svými digitálně propojitelnými řešeními pro efektivní automatizační systémy a digitální transformaci a je jedním z průkopníků průmyslu 4.0 a IIoT. Dodává široký sortiment produktů a cíleně se soustředí na systémová řešení, technickou podporu a maximální orientaci na své zákazníky.

 

Automatizační systémy od společnosti Turck zvyšují dostupnost a efektivitu strojů a závodů v mnoha průmyslových odvětvích od potravinářského, farmaceutického nebo chemického průmyslu přes automobilový průmysl a mobilní stroje až po intralogistiku a balení. Jako specialista na inteligentní snímačovou techniku a decentralizovanou automatizaci vnáší společnost Turck do strojů inteligenci a zajišťuje spolehlivou detekci, přenos a zpracování relevantních výrobních dat od senzoru až po cloud nejen pomocí robustních I/O modulů s krytím IP67, ale také pomocí uživatelsky přívětivého softwaru a služeb.

 

Decentralizovaná automatizace s IO-Link

Decentralizovaná digitální automatizace umožňuje realizovat transparentní diagnostiku s použitím pokročilé komunikace se zařízeními, včetně zapojení do „posledního metru“. Cílem systémů IO-Link od firmy Turck je co nejvíce tuto automatizaci usnadnit. Uživatelé IO-Link ocení zejména snížení nákladů na stroje, větší efektivitu výrobních procesů a vyšší využitelnost strojů a systémů.

Síla IO-Link je v propojeném systému komponent. A protože Turck nabízí jak moduly master (např. TBEN-S nebo TBEC-LL s EtherCAT), tak i koncová zařízení (např. různé typy snímačů či I/O jednotek), rozumí rozhraní IO-Link do posledního detailu. Navíc funkce Simple IO-Link Device Integration (SIDI) umožňuje integraci zařízení jen přetažením bloků pomocí myši. Díky tomu je off-line navrhování systémů konzistentní a jejich uvedení do provozu rychlejší. Odolné řídicí jednotky (např. TBEN-L PLC) s krytím IP67 nebo IIoT cloudové a edgeové brány (např. TX700Q) nově doplňují také napájecí zdroje PSU67 s rozhraním IO-Link.

 

Decentralizované bezpečnostní systémy

Decentralizované bezpečnostní systémy realizují funkce, které zajišťují bezpečnost strojů a strojních zařízení, v blízkosti nebezpečných míst. Bezpečnostní I/O moduly založené na Ethernetu zaručují bezpečnost přímo na dané části stroje. To umožňuje konstruktérům zkrátit doby cyklů a vytvářet stroje z autonomních jednotek, které se snadněji rozšiřují a díky schválení jednotlivých modulů je lze uvést do provozu rychleji. Navíc distribucí bezpečnostních funkcí v rámci výrobní linky zůstávají během nouzového zastavení jednoho modulu sousední moduly v činnosti. S decentralizovanou bezpečnostní technikou od společnosti Turck je možné zajistit bezpečnost stroje flexibilně, efektivně z hlediska nákladů a bez rozváděče, jen s pomocí I/O a řídicích modulů (např. TBPN a TBIP) s krytím IP67.

Turck navíc nabízí exkluzivní služby, které mohou vyřešit nejrůznější potřeby zákazníků. Například zajišťuje analýzu rizik podle ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika) nebo ČSN EN ISO 13849 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů), návrh zajištění bezpečnosti stroje, výpočet bezpečnostních obvodů softwarem SISTEMA, měření doby doběhu pohybujících se částí, zpracování návodu k použití a podkladů pro prohlášení o shodě, zajištění výchozí revize stroje a zařízení podle ČSN EN 60204-1 ED. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky nebo i audit Technické inspekce České republiky (TIČR).

 

Monitorování stavu a prediktivní údržba

Jsou motory pro hydraulická čerpadla funkční? Potřebuje stroj CNC doplnit chladicí kapalinu? Je ve skladu aktuálně správná teplota? Efektivní sledování stavu strojů a parametrů prostředí vytváří podmínky pro prediktivní údržbu.

Snímače od společnosti Turck dokonce umožňují dovybavit průmyslová zařízení, která dosud plně nepodporují monitorování stavu pomocí snímačů. Je možné snadno sledovat stav strojů v nezávislém systému a v případě potřeby odesílat data prostřednictvím proprietární bezdrátové sítě. Například lze spojit prahové hodnoty teploty se světelnými majáky, zobrazit shromážděné údaje o stroji v centrálním rozhraní HMI (např. TX700 a nejnověji i TX800) nebo v cloudu (např. Azure nebo Turck Cloud), automaticky odesílat informace o nesrovnalostech prostřednictvím SMS nebo přenášet hodnoty do vlastního informačního systému společnosti. Mezi nejnovější přírůstky v této oblasti patří moduly IM18-CCM60 s operačním systémem siineos IIoT.

 

Optimalizace výrobní logistiky s RFID

Co mají společného spolehlivé dodací lhůty, bezchybné produkty a agilní výroba? Všechny vyžadují bezproblémovou transparentnost procesů založenou na datech. Rychlé rozhodování na základě informací v reálném čase je pro udržení konkurenceschopnosti stále důležitější. Systémy radiofrekvenční identifikace (RFID) překlenují propast mezi fyzickým světem výroby a systémy MES a ERP. Souhrnné informace, jako jsou časy, místa, uživatelé nebo dokončené procesy, umožňují realizovat inteligentní funkce, jako jsou automatizované výrobní a objednávkové procesy, identifikace zdrojů chyb nebo přesná předpověď úzkých míst.

Turck proto nabízí ucelený sortiment produktů RFID pro realizaci celého sledovacího řetězce: HF i UHF ruční i automatické čtečky a čtecí hlavy, moduly pro sběr dat s krytím IP67, řídicí jednotky pro vyhodnocení dat (např. TBEN-S2-RFID a TBEN-L-RFID) a software pro integraci do ERP. Turck tak poskytuje kompletní řešení, která pokrývají celý dodavatelský a výrobní řetězec – od dodavatele přes výrobu až po expedici. Zákazníci mohou navíc využít specifické zkušenosti partnerské firmy Turck Vilant Systems, která dodává systémy RFID tzv. na klíč včetně interního middlewaru a integrace s ERP.

 

Udržitelnost v průmyslu

Ekonomická a environmentální udržitelnost se staly ústředními problémy současnosti. Průmysl stojí před úkolem čelit důsledkům rostoucí spotřeby energie a zdrojů a zavádět udržitelná řešení. Koncepce chytré automatizace umožní průmyslovým firmám omezit ekologickou zátěž, snížit náklady a posílit jejich konkurenceschopnost. Využitím efektivních výrobních procesů, které šetří zdroje, mohou společnosti nejen minimalizovat svou ekologickou stopu, ale být také dlouhodobě finančně úspěšné.

Digitálně síťová řešení společnosti Turck pro efektivní automatizační systémy spojují udržitelnost, ziskovost a efektivitu. Jejich využitím mohou firmy zvýšit svou konkurenceschopnost, ale též přispět k ekologičtější výrobě.

 

Turck a jeho široká podpora zákazníků

Jako obchodní společnost orientovaná na zákazníka s cílem ne­ustále zkvalitňovat služby rozšířila firma Turck svůj tým technické podpory a vzniklo samostatné technické oddělení. Navíc proběhla rekonstrukce, byly rozšířeny kancelářské a skladovací prostory a vznikly i nové, moderní společné prostory a školicí místnost, která je využívána především ke školení pro zákazníky a představování novinek, protože právě osobní setkávání se zákazníky je správnou cestou k prohlubování obchodních vztahů.

 

(Turck)

 

Obr. 1. Sortiment produktů pro IO-Link pro decentralizovanou automatizaci

Obr. 2. S modulem TBEC-LL-8IOL lze nyní IO-Link propojit také s komunikačním systémem EtherCAT

Obr. 3. Rozšíření platformy pro monitorování stavu strojů: modul IM18-CCM60 s operačním systémem siineos

Obr. 4. Proprietární sběrnice HF bus umožňuje připojit ke každému ze čtyř vstupů RFID modulu až 32 HF čtecích a zapisovacích hlav

Obr. 5. Tým technické podpory

Obr. 6. Školicí prostory společnosti Turck, s. r. o., v Hradci Králové