Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Tržby z prodeje kobotů vzrostou do roku 2028 o 15 až 20 %

V roce 2020 poprvé poklesly tržby z prodeje kobotů (o 11,3 %), avšak do roku 2028 by měly opět vzrůst o 15 až 20 %. Vyplývá to z analýzy trhu provedené společnosti Interact Analysis.

Krátkodobé a střednědobé vyhlídky trhu spolupracujících robotů byly ovlivněny pandemií nemoci covid-19 . Dodávky kobotů poklesly o 5,7 %. Uzavření výrobních a skladových provozů zbrzdilo poptávku. Zákazníci investovali s větší opatrností, takže mnohé objednávky byly opožděny, nebo dokonce zrušeny. Analýza společnosti Interact Analysis však naznačuje, že v tomto odvětví dojde k oživení ve tvaru písmene V. Tržby v roce 2021 vzrostou téměř o 20 % a překonají tržby z roku 2019. Růst bude pokračovat až do roku 2028 o 15 až 20 %.

Prognóza je ve srovnání s ekvivalentní zprávou za rok 2019 výrazně méně příznivá. Kromě vlivu covidu k tomu přispěla konkurence malých kloubových robotů a robotů SCARA v průmyslovém prostředí a dále oproti očekávání pomalejší pronikání kobotů do neprůmyslových prostředí.

Vliv nemoci covid-19 na trh kobotů se liší region od regionu. Virus začal v asijských regionech a pak se přestěhoval do Evropy a Severní Ameriky. V důsledku toho se v Asii a v Tichomoří podaří zahájit běžné obchodní operace a uvádění automatizačních projektů do provozu dříve než v jiných oblastech. To je pro trhy s koboty důležité, protože více než 50 % kobotů bylo v roce 2020 dodáno do asijských zemí. Očekává se však, že pouze v Číně a v Severní Americe budou v roce 2021 překročeny tržby z roku 2019, a to především díky velké domácí poptávce. Koboty se ve velké míře používají v Číně, protože tato země, jakožto největší výrobní základna na světě, trpí nedostatkem pracovních sil a nutně potřebuje vyšší úroveň automatizace, aby zlepšila efektivitu výroby. Předpokládá se, že do roku 2022 překročí tržby z roku 2019 všechny regiony, přičemž nejvyšší tempo růstu zaznamená západní Evropa a Severní Amerika.

Vedoucí ředitelka společnosti Interact Analysis Jan Zhang sdělila: „Kolaborativní roboty jsou stále novinkou. Jejich aplikační potenciál ještě nebyl plně využit. V současné době se koboty zdaleka nejvíce uplatňují při výrobě elektroniky, ale jejich schopnosti se osvědčují i v jiných odvětvích. Díky své flexibilitě a snadnému použití najdou své místo také v logistice a ve službách. Náš výzkum ukazuje, že tyto nevýrobní oblasti budou do roku 2024 představovat 21,3 % tržeb z kobotů. Naše malé přátelské koboty mají předpoklady pro výraznější růst ve srovnání s jinými typy robotů!“

Tým Interact Analysis vedl více než 30 hodin rozhovorů s 30 klíčovými pracovníky v oboru v předních robotických společnostech a u koncových uživatelů. Interact Analysis je mezinárodní poskytovatel průzkumu trhu v odvětvích průmyslové automatizace, robotiky a automatizace skladů a užitkových vozidel. Další informace jsou na http://www.InteractAnalysis.com.

(ev)