Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Třináctý ročník konference European Manufacturing Strategies Summit

Poptávka zákazníků je stále různorodější a mění se stále rychleji. Customizace, tj. přizpůsobení produktů požadavkům každého individuálního zákazníka, je náročná na pružnost a rychlé přizpůsobení výroby požadovaným změnám.

Právě o tomto trendu se bude diskutovat na konferenci European Manufacturing Strategies Summit, která se uskuteční 27. až 29. listopadu 2017 v Berlíně.

Program se soustředí na strategie, které pomohou výrobcům k větší hbitosti a citlivosti na změny poptávky. Na konferenci budou prezentovány zkušenosti s procesy implementovanými předními evropskými výrobci stejně jako nová technika a technologie umožňující naplňovat principy lean manufacturing a zvyšovat provozní excelentnost OpEx.

Hlavní témata jsou tato:

  • hbitější a flexibilnější výroba, citlivá na změny poptávky,
  • budoucnost konceptu smart factory,
  • implementace principů lean manufacturing a strategie zvyšování OpEx v různých oborech průmyslu,
  • metody managementu týmů a zvýšení angažovanosti pracovníků,
  • nové možnosti zvyšování výkonnosti a snižování nákladů,
  • implementace principů průmyslu 4.0 pro udržení konkurenční výhody.

Bližší informace a možnost registrace (při včasné registraci se slevou): www.ems-sum­mit.com.         

(Bk)