Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Tříletá záruka: Panasonic svým výrobkům věří

Panasonic se již mnoho let věnuje vývoji a výrobě komponent pro průmyslovou automatizaci té nejvyšší kvality a spolehlivosti. Klade důraz na životní prostředí a úsporu zdrojů ve všech fázích. Proto dává tříletou záruku na široké spektrum produktů: snímače, ionizéry, zařízení pro vytvrzování UV světlem, programovatelné automaty, servopohony, dotykové operátorské panely, měniče, časovače, čítače, koncové spínače, elektroměry, počítadla provozních hodin, ventilátory a regulátory teploty.

 

Distribuované autonomní provozy

Ideální volbou pro řízení malých autonomních elektráren, vodáren, čistíren odpadních vod či jiných zařízení jsou programovatelné automaty. Jde většinou o nezávislá plně automatizovaná zařízení, která ale musí technik pravidelně navštěvovat, aby provedl prohlídku či preventivní údržbu. Při uvážení dojezdové vzdálenosti a počtu takovýchto samostatných provozů přináší použití automatizační techniky s možností přístupu na dálku okamžité úspory. Právě vhodnou kombinací programovatelných automatů (PLC), snímačů a komunikační techniky lze vybudovat autonomní celky, které řídí úpravu vody, natáčejí solární panely apod. Nad rámec řízení a regulace se v případě nutnosti samy přihlásí o servisní zásah, a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo telefonního hovoru. Není problém zadat pravidelné odesílání údajů, prostřednictvím přístupu na dálku nastavit parametry systému, nebo dokonce aktualizovat programy.
 
Pro přehlednou vizualizaci jakýchkoliv provozních údajů na internetu či pro přístup na dálku do řídicích systémů nabízí Panasonic i pro malé projekty nejen potřebný hardware, FP Web Server s rozšiřujícím komunikačním a paměťovým modulem, ale zároveň i software. Pro snadné vytvoření uživatelského rozhraní je k dispozici nástroj FP Web-Designer (obr. 1), kterým je lze připravit bez nutnosti jakéhokoliv programování. Jsou v něm předem připravené grafy, alarmy, exporty do CSV, rozsáhlé knihovny maker i strukturovaná nápověda. Výsledné zpracování, výběr sledovaných hodnot i způsob zobrazení jsou velmi rozmanité a každý si najde to, co mu bude vyhovovat.
 
Díky multifunkční jednotce FP Web Server je možné k PLC přistupovat po Ethernetu s možností obousměrné výměny informací, zasílat údaje e-mailem nebo po FTP a rovněž získávat aktuální údaje, které lze např. on-line zpracovávat či zobrazovat na webových stránkách. K jednotce FP Web Server je možné přistupovat z běžného PC, tabletu nebo chytrého telefonu, a tak mohou být provozní údaje k dispozici kdykoliv a kdekoliv na světě.
 

Přesné a miniaturní snímače polohy

Správné odměření vzdálenosti či určení polohy může rozhodnout o kvalitě finálního produktu. Zmetkovitost způsobuje vícenáklady a těm se každý podnik snaží vyhnout. Panasonic nabízí široký sortiment snímačů polohy. Jedním z nejpřesnějších při zachování velmi rozumné ceny je laserový snímač HG-C s opakovatelností 10 µm a dobou odezvy 1,5 ms. Snímače HG-C lze využít např. k řízení ruky robotu, přesnému měření excentricity (obr. 2), ke kontrole přítomnosti velmi malých součástek nebo k detekci překrývání součástí i z velmi tenkého materiálu. Měření může být statické i dynamické.
Vzhledem k tomu, že snímač má digitální i analogový výstup (0 až 5 V), je jeho integrace do již existujícího řídicího systému velmi všestranná.
 

Regulace polohy a pohybu

Pro všechny automatizované systémy platí jednoduché pravidlo: musí bezchybně fungovat. Produkty všech skupin od firmy Panasonic mají stejné komunikační rozhraní. Propojit jednoduše a přitom bezpečně její programovatelné automaty, dotykové panely, snímače, pohony a komunikační jednotky je tak velmi rychlé. Propojitelnost zároveň umožňuje rozšiřovat systém či
modernizovat prostředky Panasonic.
 
Základem úspěšné regulace polohy a pohybu je optimální volba servomotorů a snímačů. Zbytečně předimenzované motory jsou energeticky náročnější a nepřesnosti způsobené snímači vedou opět, vzhledem ke zbytečnému zapínání pohonů, k vícenákladům. Servomotory Panasonic (obr. 3) mají výkon 50 W až 15 kW. Řízeny jsou pulzně, prostřednictvím proprietární sběrnice RTEX či univerzálního protokolu EtherCat.
 

Měření i analýza spotřeby v jednom

Základem systému správy hospodaření s energiemi (energetického managementu) od firmy Panasonic jsou inteligentní elektroměry, na něž navazují další komponenty průmyslové automatizace. Díky stavebnicovému uspořádání lze měřit spotřebu jednoho stroje a data uchovávat na paměťové kartě SD nebo vytvořit libovolně rozsáhlou soustavu s kabelovým nebo bezdrátovým připojením na celopodnikový informační systém.
 
Výhoda modularity je navíc umocněna otevřeností systému. Veškerý hardware podporuje běžné komunikační protokoly a naměřené hodnoty jsou v přesně strukturovaném formátu. Není tedy problém napojit systém měření elektrické energie na dosavadní systémy SCADA nebo využít KW Watcher – analytický softwarový nástroj, který je pro zákazníky Panasonic k dispozici zdarma.
 
Obr. 1. Rozmanité prostředí pro sledování procesů v průmyslu – Web Designer
Obr. 2. Laserový triangulační snímač při měření excentricity