Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Tři tipy pro bezdotykové měření teploty pyrometry

číslo 1/2003

Tři tipy pro bezdotykové měření teploty pyrometry

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Měření teploty materiálu v peci pyrometry s nelineárním výstupním signálem,
stanovení emisivity materiálu výpočtem,
měření podpovrchové teploty a teplotních gradientů,
relativní reprodukovatelné hodnota,
koeficient emisivity, odrazivost, propustnost,
intenzita záření.

Mgr. Rostislav Szeruda,
ON Semiconductor – TEROSIL

Inzerce zpět