Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Trh se dobývá kvalitou

Automa 1/2000

Gustav Holub

Trh se dobývá kvalitou

Obr. 1.

Elektrotechnický závod koncernu Siemens v německém Ambergu produkuje na výrobní ploše více něž 10 tisíc čtverečních metrů zařízení a systémy pro pružnou výrobu malých a středních sérií elektronických modulů a plně automatizovaných linek k osazování desek metodou povrchové montáže (SMD). Zásobování závodu je řízeno na principu „just in time“. Prvky a součásti potřebné pro výrobu jsou k výrobní lince dodávány jen třicet minut před tím, než budou použity k montáži. Vše je řízeno, vizualizováno, obsluhováno a sledováno pomocí PLC Simatic. Lze tedy říci, že Simatic zde vyrábí Simatic.

Technické a obchodní úspěchy podniku jsou výsledkem kombinace vzájemně se ovlivňujících faktorů kvality a produktivity, vývojem v součinnosti se zákazníky, vysokým stupněm automatizace celého procesu výroby, systémem řízení kvality a v neposlední řadě vysoce motivovanými pracovníky na všech úrovních. V současné době již závod vyrábí na plné obrátky. Od tisku a dělení desek, přes jejich osazování vysoce výkonnými automaty Siplace až po balení hotových výrobků je vše pod kontrolou jednotného systému zajišťování a řízení kvality.

Obr. 1.

Vyhodnocovací systém řízení kvality se skládá z několika modulů SPC (Statistic Process Control) a funkčních testů a kontrol v procesu výroby (In-Circuit Tests). Detailní výsledky kontrol kvality jsou každý den uveřejňovány na vývěskách na stěně haly a od prosince 1998 navíc každou čtvrthodinu promítány na projekční stěnu. Díky kontinuální funkční kontrole dosahuje v současnosti bezchybná výroba desek plošných spojů více než 98 %. Vysoký stupeň automatizace umožňuje při případných odchylkách parametrů rychle zasáhnout do průběhu výroby a chybu včas napravit.

[Weltmarkterfolg mit Qualität. TIA, 2, 1999, s. 26-27 a publikace Fraunhofer IPA, červenec 1999.]