Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Trh s montážní a manipulační technikou a strojovým viděním

Vedle robotiky, o které pojednával příspěvek v dubnovém vydání časopisu Automa (str. 29), budou na veletrhu Automatica 2008 v Mnichově (10. až 13. června 2008) dominovat další dva obory, a to montážní a manipulační technika a strojové vidění. Situaci v těchto dvou oborech v Evropě naznačil na tiskové konferenci v Praze Patrik Schwarzkopf, zástupce německého sdružení VDMA Robotik + Automation (VDMA).
 
Obrat v oblasti montážní a manipulační techniky vzrostl v roce 2007 v Německu o 15 % na 5,1 mld. eur. V současnosti je v tomto oboru nouze o výrobní kapacity i kvalifikované pracovní síly. Podle objednávek je však patrné, že v roce 2008 se obrat zvýší o dalších 10 %. Nárůst je důsledkem velkého tlaku, kterému dnes v podmínkách globálního hospodářství čelí zejména výrobci spotřebního zboží. Pro úspěšné podnikání v tomto náročném prostředí se nabízejí dvě obchodní strategie. Buď optimalizovat výrobní proces a prosadit se na trhu s konkurenceschopnou cenou výrobků, nebo dávat na trh výrobky s natolik odlišnými vlastnostmi, že se daří prodávat je za vyšší ceny. Při realizaci obou strategií hraje významnou roli cílené prosazování montážní a manipulační techniky. Náklady lze zvlášť pozitivně ovlivňovat zaváděním inteligentní výrobní techniky především do montážních provozů. Podnětem pro zavedení automatizované výroby jsou často také požadavky na kvalitu a bezpečnost.
 
Potěšující je i vývoj v oboru strojového vidění. Systémy strojového vidění bez zásahu člověka zajišťují kvalitu, zvyšují produktivitu a zlepšují konkurenceschopnost. Ukazují cestu k inovacím a zvyšují bezpečnost. Tyto výhody objasňují stále častější využívání systémů strojového vidění v průmyslových podnicích. Pouze za posledních deset let se obrat v tomto oboru v Německu téměř zečtyřnásobil (obr. 1). V roce 2007 vzrostl o 4 % na 1,15 mld. eur a v roce 2008 se očekává zvýšení o 6 % na 1,22 mld. eur.
 
Podle výsledků studie, kterou provedlo Evropské sdružení pro strojové vidění (EMVA), obrat v Evropě vzrostl v roce 2006 o 11 % a tento trend pokračoval i v roce 2007 nárůstem o 9 %. Nejsilnější podněty přicházejí z mimoevropských trhů. V roce 2007 se z velmi dobrých obchodů těšili výrobci v Severní a Jižní Americe a v Asii. Pro Evropu je v příštích letech očekáván poněkud skromnější růst.
(ev)
 
Obr. 1. Celkový obrat montážní a manipulační techniky v Německu (včetně exportu)