Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Trh s I/O moduly potáhne jiskrově bezpečná technika

Společnost ARC Advisory Group zveřejnila studii trhu s I/O moduly určenými pro procesní průmysl. Objem trhu s těmito moduly sice neustále roste, ale v roce 2012 se tempo růstu snížilo. Stejně pomalý růst trhu očekávají analytici ARC i v roce 2013, ale v roce 2014 by se měl růst trhu opět zrychlit. Trh potáhne zejména poptávka po jiskrově bezpečných modulech. Nadprůměrně poroste také zájem o tzv. inteligentní moduly a adaptéry pro průmyslové komunikační sítě. Z geografického hlediska trh je a zůstane silný v tradičních průmyslových zemích: Evropě, Japonsku a Severní Americe, avšak rychlý růst lze očekávat spíše v Latinské Americe, na Blízkém východě, v Číně, Indii, Vietnamu, Koreji, Thajsku a Indonésii.

„V sortimentu dodavatelů I/O modulů je velké množství různých typů a provedení. Velcí výrobci se především snaží rozšiřovat počet instalovaných modulů, zatímco ti menší se soustřeďují buď na speciál­ní I/O moduly, nebo na moduly kompatibilní s řídicími systémy velkých výrobců,“ říká Stefan Miksch, hlavní autor studie.

Jiskrově bezpečné moduly

Jiskrově bezpečné I/O moduly nejsou na trhu žádnou novinkou ani se zásadně nezměnil princip jejich funkce. Jsou bezpodmínečně nutné pro instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu. Studie očekává, že poptávka po těchto modulech poroste. Proč tomu tak má být? V oblasti procesního průmyslu jsou rozhodujícími technologickými oblastmi petrochemie a energetika, včetně distribučních sítí ropy, zemního plynu a elektřiny. Předpokládá se, že tyto oblasti se budou úspěšně rozvíjet i v následujících pěti letech, a právě odtud bude vycházet rostoucí poptávka po jiskrově bezpečných I/O modulech.  

Asie – trh budoucnosti?

Především je nutné z asijských zemí vyčlenit Japonsko, které je z hlediska trhu s I/O moduly specifické. Představuje stále ještě největší asijský trh s I/O moduly, ovšem rychlost růstu je podprůměrná. Jinak jsou na tom rostoucí ekonomiky, nejen Čína, ale zejména Indie, Vietnam, Thajsko nebo Korea, kde se očekává silný růst. Situace v Evropě i v Severní Americe je nejistá – vzhledem k finančním potížím a dluhové krizi není možné počítat s významným rozvojem trhu.

Další informace o studii: www.arcweb.com/market-studies/pages/io-modules-process.aspx.

[ARC: Process Automation I/O Module Market Driven by Intrinsic Safety. Červen 2013.]

(Bk)

Obr. 1. Vývoj trhu s I/O moduly pro procesní průmysl

(© ARC Advisory Group, 2013)