Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Trh průmyslových počítačů ovlivňují ekonomické a politické bariéry i omezování investic

Trh s průmyslovými počítači (IPC) určenými pro výrobní zařízení v letech 2017 a 2018 utěšeně rostl, ale od poloviny roku 2019 začal oslabovat. To se projevilo i na prognózách na období následujících pěti let, které už nejsou tak optimistické jako před rokem. 

Automobilový průmysl

Politické a ekonomické problémy mají negativní vliv na většinu průmyslových oborů. Ovšem automobilový průmysl, který je pro IPC nejdůležitějším průmyslovým oborem, byl zasažen zvláště tvrdě. A není to jen působením nových, dosud neujasněných konceptů mobility.

Čínský automobilový trh se v uplynulých dvaceti letech pohyboval stále jen jedním směrem – vzhůru, a byl celosvětovým motorem automobilového průmyslu. Jenže čínské komunistické hospodářství oslabuje, zhoršující se životní prostředí v čínských městech vede k uplatňování přísnějších emisních limitů a současně se zhoršily obchodní vztahy mezi ČLR a USA. To vše vedlo k velmi výraznému poklesu čínského trhu s automobily. V důsledku toho klesají také investice do automobilového průmyslu v celém světě. Automobilky omezují výrobu, některé zavírají a jediné větší investice v automobilovém průmyslu jdou do přesunu výroby do oblastí s nižšími náklady. Po desetiletí růstu toto zpomalení ukazuje, jak moc je světový průmysl propojený: výrazný pokles prodeje automobilů v jedné zemi, v Číně, negativně ovlivňuje výrobu v celém světě.

Naproti tomu roste poptávka po IPC spojená s globálními průmyslovými trendy, jako je digitalizace. IPC pomáhají v úlohách sběru dat z provozního prostředí a jejich analýzy a jsou součástí komunikačních systémů.

 Umělá inteligence a edge computing

Trhu s IPC, oslabenému poklesem v automobilovém průmyslu, pomáhají některé nové technické trendy. Jedním z nich je až „manický“ sběr dat při rostoucím uplatňování metod umělé inteligence (AI), které obvykle vyžadují rozsáhlé databáze, na nichž se mohou učit. Integrace metod umělé inteligence do výrobních zařízení zvyšuje poptávku po výkonných průmyslových počítačích, které si poradí i se složitými úkoly. Objevují se procesorové jednotky specia­lizované na algoritmy AI a zpracování velkých objemů dat.

Průmyslové úlohy využívající umělou inteligenci vyžadují mnohem větší výpočetní výkon než úlohy „klasické“. Vykonávání těchto úloh se přitom přesouvá stále blíže ke snímačům a akčním členům. Tomuto trendu se říká edge computing. Velké objemy dat tak nemusí být přenášeny prostřednictvím špatně kontrolovatelných veřejných sítí do cloudu. Edge computing ovšem vyžaduje dostatečný výpočetní výkon pro zpracování dat a jejich přenos v průmyslovém prostředí, často s požadavky na zpracování v reálném čase, a to při respektování přísných požadavků na zabezpečení. Umělá inteligence přímo ve strojích tedy vyžaduje spolehlivý a výkonný hardware a to je v současné době motorem trhu s IPC.

Společnost ARC Advisory Group prováděla průzkum trhu s IPC, v němž identifikovala další zajímavé trendy. Informace o tom, co je obsahem kompletního průzkumu s rozdělením podle jednotlivých typů IPC, podle oblastí použití a regionů je na https://www.arcweb.com/market-studies/industrial-pcs. Zde je i kontakt pro objednání kompletní zprávy.

  

(Fabian Wanke, ARC Advisory Group)