Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Trendy v automatickém testování

Společnost National Instruments představila v lednu 2016 svou zprávu Automated Test Outlook 2016, která uvádí trendy v oblasti automatického testování a správy dat pořízených při zkouškách a inspekcích ve výrobě. „Vzhledem k naší snaze stát v popředí v oblasti automatického testování, úzce spolupracujeme se zákazníky a dodavateli, abychom pochopili ty největší problémy, kterým čelí výrobní a testovací oddělení,“ řekl Luke Schreier, ředitel pro marketing v oblasti automatického testování v National Instruments. Zpráva Automated Test Outlook 2016 se věnuje těmto tématům:

zpracování dat, software, architektura, standardizace platforem a obchodní strategie.
 
V oblasti zpracování dat, která jsou sbírána ze zkušebních stanic na výrobních linkách, bylo zaznamenáno významné snížení nákladů na zkoušení v průběhu výroby zavedením analýzy dat v reálném čase. Zpráva také uvádí vzestup poptávky po softwaru pro správu zkoušek. Zvláště v projektech s dlouhým životním cyklem je třeba řešit problémy se zastaráváním, zahlcením operačních systémů a kompatibilitou.
 
V oblasti automatického testování se prosazuje standardizace, která snižuje náklady a zrychluje průběh zkoušek. Z obchodního hlediska je efektivní používat při automatickém zkoušení ke komunikaci a propojení protokoly využívající milimetrové vlny (mm- Wave), které jsou definovány standardy IEEE a 3GPP. WiGig (802.11ad).
 
Celá zpráva je k dispozici na adrese www.ni.com/ato.

(ev)