Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Trabtech znamená jistotu správné volby

číslo 11/2004

Trabtech znamená jistotu správné volby

Elektrické instalace v průmyslových provozech jsou jiné než v obytných budovách. Podobně se liší požadavky na ochranu elektrického a elektronického vybavení proti účinkům blesku a přepětí. Nový koncept ochrany proti přepětí, navržený společností Phoenix Contact, nabízí pro oba typy instalací pohodlné a snadné řešení – od ochrany koncového zařízení (třetí stupeň ochrany), přes ochranu před přepětím pro podružné rozváděče (druhý stupeň ochrany) až po koordinovanou ochranu před účinky blesku nebo přepětí pro hlavní rozváděče (první a druhý stupeň ochrany).

Obr. 1.

Koordinovaná ochrana – Flashtrab Compact

Flashtrab Compact (obr. 1) je jediný výrobek na trhu, který zaručuje koordinovanou činnost ochrany před bleskem a ochrany před impulsním přepětím moduly řízeného jiskřiště a varistoru v kompaktním provedení. Volba pracovního napětí 350 V AC a ochranné úrovně 1,5 kV v kombinaci s aktivním rozdělením energie (AEC, obr. 2) mezi výkonový varistor a řízené zapouzdřené jiskřiště s přerušením následného proudu představuje v současnosti špičkové řešení. Dvojice varistoru a jiskřiště je nastavena tak, aby zbytkové napětí na varistoru podnítilo zážeh řízeného jiskřiště v okamžiku, kdy varistor ještě není přetížen protékajícím proudem.

Flashtrab Compact je ochrana, již je možné použít po celém světě, bez ohledu na provozní napětí a druh rozvodné soustavy. Verze se součtovým jiskřištěm je určena pro soustavy TN-S, TT a IT, konfigurace bez součtového jiskřiště je vhodná pro soustavy TN-C a IT bez vyrovnání podélného přepětí. Vzhledem k jednotnému provoznímu napětí a kompaktnímu provedení se zjednodušuje volba správného typu přepěťové ochrany.

Obr. 2.

Pro instalaci rozváděče je důležitá také přehlednost a jednoduchá manipulace při zapojování, revizích a údržbě. Řešení výměnných hlavic modulů Flashtrab Compact podstatně snižuje náklady na opravy. Snadná a přehledná montáž, výrazná mechanická indikace stavu a možnost dálkové signalizace snižují pravděpodobnost chyby nebo omylu. Provozní vlastnosti hlavic je možné ověřit a protokolovat měřicí ústřednou Checkmaster (Phoenix Contact).

Druhý stupeň ochrany

Druhý stupeň ochrany je určen pro odvod přepěťových špiček, vzniklých při spínání nebo např. při impulsním řízení pohonů. V nabídce společnosti Phoenix Contact jsou pro tento stupeň ochrany určeny výrobky řady Valvetrab a Valvetrab Compact. I tyto produkty jsou standardně vybaveny indikací a dálkovou signalizací provozního stavu a je možné je ověřit ústřednou Checkmaster.

Třetí stupeň ochrany

Jako třetí stupeň ochrany před přepětím jsou používány moduly Plugtrab nebo Modutrab, instalované přímo v zařízeních. Ochrany jsou osazeny dvojicí varistorů a bleskojistkou a jsou účinné při podélném přepětí mezi neutrálním a ochranným vodičem i při příčném přepětí mezi fázovými vodiči a neutrálním vodičem. Všechny typy ochran jsou vybaveny místní indikací a dálkovou signalizací provozního stavu. Možnost ověření stavu ústřednou Checkmaster je i zde krokem ke zvýšení provozní spolehlivosti zařízení.

Ochrany obvodů měření, regulace a komunikace

Pro obvody měření a regulace s provozním napětím od 5 do 110 V a pro prostředí s nebezpečím výbuchu jsou určeny další výrobky Plugtrab a výrobková řada Termitrab. Zatímco výrobky Plugtrab mají pevnou základnu a výměnné hlavice, Termitrab lze přirovnat ke svornici s integrovanou ochranou proti přepětí. Plugtrab pokrývá požadavky i na ochranu „plovoucích„ obvodů a je určen pro dvou-, tří- i čtyřvodičové obvody. Termitrab je kompaktní přístroj, který umožňuje také odrušit linku, kterou chrání.

Pro současné řídicí systémy jsou typické přenosy velkých objemů dat po průmyslových sběrnicích a Ethernetu a bezdrátová komunikace rádiovými signály nebo s využitím bran GSM. Pro tyto aplikace nabízí Phoenix Contact přepěťové ochrany v řadách Datatrab, Comtrab a Coaxtrab.

Závěr

Trabtech znamená Transient absorbing technology. Phoenix Contact využívá své dlouholeté zkušenosti v oboru průmyslové automatizace a automatizace budov a předkládá i v této oblasti kompetentní a efektivní řešení.

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět