Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Tlakové spínače od společnosti Turck

V pneumatických a hydraulických systémech je nutné zajistit měření tlaku a spínání elektrických obvodů, je-li překročena nastavená mez. Mechanické verze spínačů, které jsou ještě i dnes v provozu, jsou stále častěji nahrazovány efektivními elektronickými tlakovými spínači, které poskytují větší přesnost, komfort a více funkcí, mimo jiné i analogový výstup aktuální hodnoty tlaku. Elektronické tlakové spínače pro tyto účely dodává také společnost Turck. K měření používají piezorezistivní keramické prvky, které předávají informaci o aktuální hodnotě tlaku v podobě digitálního signálu vyhodnocovací elektronice. Keramické tlakoměrné buňky jsou odolné proti přetížení a tlakovým špičkám.
 
Nejvíce používané jsou spínače řady PS v ergonomicky tvarovaném, robustním válcovém pouzdru, určené do náročného průmyslového prostředí.
 

Měřicí rozsahy

 
K dispozici jsou přístroje s tlakovým rozsahem od 0 až 100 kPa do 0 až 60 MPa a také pro použití ve vakuu v rozsahu –100 až 0 kPa, s přesností nastavení spínacího bodu ±0,5 % a opakovatelností ±0,1 % z měřicího rozsahu u dvouhodnotových výstupů a s přesností ±0,5 % z měřicího rozsahu u analogových výstupů.
 

Displej a nastavení parametrů

 
Velký čtyřmístný sedmisegmentový displej ukazuje uživateli aktuální provozní hodnotu tlaku, popř. jiné hodnoty, např. minimální a maximální hodnotu tlaku. Další předností displeje je možnost otočit zobrazované hodnoty o 180° změnou nastavení parametrů displeje, bez mechanických úprav. Tato funkce se uplatní při horizontální montáži senzoru nebo při montáži senzorem nahoru.
 
Displej se využívá rovněž k nastavení parametrů dvěma snadno ovladatelnými tlačítky. Pouhým stiskem prstů se ovládají tlačítka „mode“ a „set“. V programovací nabídce se tato tlačítka používají jako „up“ a „down“ a jsou určena k přesnému nastavení požadované hodnoty parametrů. Změny parametrů se potvrdí tlačítkem „enter“, které je na ochranu proti nechtěnému přepsání uloženého nastavení zapuštěno a k jehož vybavení musí být použit vhodný nástroj (např. tužka). Při nastavování parametrů vede uživatele menu, které se zobrazuje na displeji.
 
Senzory řady PS 300 je možné nastavit rovněž prostřednictvím sběrnice IO-Link z řídicího systému. Tento způsob nastavení je velmi výhodný při výměně přístroje, kdy je celé nastavení do nového spínače překopírováno najednou z řídicího systému.
 

Napájení a elektrické připojení

 
Napájecí napětí spínače je v rozsahu 15 až 30 V DC pro přístroje s dvouhodnotovým výstupem a 18 až 30 V DC pro přístroje
s analogovým výstupem. Napájecí okruhy jsou vybaveny ochranou proti zkratu a přepólování.
 
Senzory mají spínací výstupy PNP nebo NPN s nastavitelnou spínací nebo rozpínací funkcí. Další varianty jsou proudové výstupy 0/4 až 20 mA s možností otočit směr měření a napěťové výstupy 0 až 10 V, 0 až 5 V a 1 až 6 V, taktéž s možností otočit směr měření.
 

Provozní podmínky

 
Přístroje jsou konstruovány pro skladovací teplotu, provozní teplotu okolí a teplotu média v rozsahu –40 až +80 °C. K dispozici jsou přístroje s rozšířeným rozsahem provozních teplot do 180 °C.
 
Pouzdro o průměru 34 mm, připojovací šroubení a část konektoru jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli. Robustní konstrukce pouzdra zaručuje senzoru vysokou odolnost proti elektromagnetickému rušení a ve standardní verzi krytí IP67. Pro speciální případy je k dispozici varianta s krytím IP68K.
 
Spínač se k tlakové soustavě připojuje šroubením s vnitřním závitem G1/4" a vnějším závitem G1/4", G3/4" a G1/2". Senzor se upevňuje převlečnou maticí ke šroubení osazenému na strojním zařízení. Pouzdrem senzoru se může otáčet o 360°, a docílit tak optimální polohy displeje. Malý průměr pouzdra umožňuje vestavbu několika snímačů do velmi těsného prostoru (obr. 3).
 

Oddělovací membrána

 
Oddělovací membrány z korozivzdorné oceli jsou nutné pro měření tlaku kašovitých, popř. agresivních médií nebo médií s velkou viskozitou. K dispozici je i oddělovací membrána s chladičem, která umožňuje snímání tlaku média o teplotě až +180 °C.
 

Závěr

 
V rámci svých bezplatných služeb nabízí společnost Turck zpracování návrhu řešení pro danou úlohu a předložení cenové nabídky, při realizaci kompletní dodávku hardwaru a softwaru, včetně uvedení do provozu a napojení na informační systém zákazníka.
 
Obr. 1. Tlakové spínače řady PS od společnosti Turck
Obr. 2. Nastavení spínače z řídicího systému
Obr. 3. Spínače PS lze použít i ve stísněných podmínkách, kde je třeba namontovat je těsně vedle sebe