Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Tlakové a teplotní spínače

číslo 3/2006

Tlakové a teplotní spínače

Spínače Ceraphant T bezpečně a spolehlivě měří a ukazují absolutní tlak nebo přetlak a spínače Thermophant T teplotu plynů, par, kapalin a prachů. Podle nastavení a zapojení mohou při dosažení nastavené hodnoty sledované veličiny ovládat funkce nejrůznějších nových i již existujících průmyslových zařízení. Obr. 1. Jsou vyvinuty podle norem IEC 61508 a IEC 61511-1 pro úroveň funkční bezpečnosti SIL 2. K dispozici jsou adaptéry pro všechna běžná mechanická připojení, závitová i tzv. hygienická. Otočná hlavice s ovládacími prvky a podsvětleným číslicovým displejem je u obou přístrojů shodná. K nastavování jsou určena tři ovládací tlačítka nebo lze zvolit PC s volně dostupným softwarem ReadWin 2000.

Spínače Thermophant T (na obr. vpravo) mají čtyřvodičově zapojené čidlo Pt100 třídy přesnosti A, měřicí rozsah –50 až +150 °C a dobu odezvy do 10 s. Spínače Ceraphant T se dodávají s křemíkovým nebo keramickým čidlem s rozsahem od 0 až 100 hPa do 0 až 40 MPa při přestavitelnosti až 4 : 1, a přesnosti spínání lepší než 0,5 %.

Všechny spínače mají napájení 12 až 30 V DC, volitelný výstup (jeden spínač PNP, dva PNP nebo jeden PNP spolu s analogovým výstupem 4 až 20 mA) a krytí IP65/66/68 podle provedení.

Přístroje jsou součástí nabídky internetového obchodu společnosti Endress+Hauser na http://www.e-direct.cz

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 450, fax: 241 080 460, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz