Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Tlakoměry s oddělovací membránou, typ MAN-RF…D

Tlakoměry MAN-RF...D od firmy Kobold s integrovanou oddělovací membránou (obr. 1) byly vyvinuty pro měření tlaku problematických médií. Membrána zabraňuje médiím s velkou viskozitou stejně jako krystalizujícím nebo kašovitým médiím proniknout do měřicího systému a narušit řádné fungování tlakoměru. Pro úlohy, v nichž je tlakoměr vystaven silným vibracím, je k dispozici verze s tlumičem vibrací.

Princip měření

Membránový oddělovač je připevněn na manometr přímo nebo kapilární trubicí. Pro zajištění správného přenosu tlaku přenosovou kapalinou musí být spojení hermeticky uzavřeno. Tlak provozního média (před membránou) se přenáší přenosovou kapalinou na měřicí pružinu, která přes převod pootáčí ručičkou na ukazateli.

Pouzdro tlakoměrů MAN-RF...D o průměru 100 mm je vyrobeno z korozivzdorné oceli nebo z hliníku.

Instalace

Měřidla jsou zpravidla připojena k potrubí pomocí přírubového membránového oddělovače. Tlakoměr MAN-RF 2MD je dodáván s přenosovou kapilárou a ramenem pro umístění tlakoměru na stěnu, verze MAN-RF 3MD má kapiláru a pouzdro určené pro montáž do panelu.

Připojení

Měřidla jsou dodávána s přírubovým membránovým oddělovačem připojeným přímo k tělu tlakoměru. Příruba o průměru 85 mm je vyrobena z korozivzdorné oceli, oddělovací membrána má průměr 48 mm. Orientace oddělovací membrány vzhledem k tlakoměru může být spodní (směrem dolů), zadní nebo s ohybem 90° směrem dozadu.

Měřicí rozsahy

Měřicí rozsahy jsou odstupňovány podle norem a leží mezi 0 až 60 kPa a 0 až 4 MPa (od 0 až 0,6 do 0 až 40 bar). Nízkotlaké manometry mají měřicí rozsahy mezi –100 až 300 kPa a –100 až 1,5 MPa.

Provozní podmínky

Vzhledem k tomu, že změny teploty přenosové kapaliny způsobují odchylku měření, je nutné manometr s membránovým oddělovačem seřídit tak, aby odpovídal provozním podmínkám. Měřicí systém je třeba upravit tak, aby vyhovoval okolnímu prostředí a průměrné teplotě média. Měřidla jsou standardně kalibrována na teplotu +20 °C (±2 °C). Měřidla s přenosovou kapilárou jsou seřízena na nulový výškový rozdíl mezi přístrojem a oddělovací membránou. Jsou-li oddělovací membrána a manometr umístěny v rozdílných výškách, musí být rozdíl výšek specifikován ještě před zahájením výroby přístroje, protože má značný vliv na přesnost měření, zejména u malých měřicích rozsahů.

Tlumicí kapalina

Tlakoměry s tlumicí kapalinou se používají v místech s velkým střídavým dynamickým zatěžováním, silnými vibracemi a tlakovými pulzy. Tlumicí kapalina zajišťuje snadnou čitelnost útlumem kmitání ručičky způsobeného extrémním zatížením a silnými vibracemi. Mazací účinek glycerinu současně snižuje opotřebení na minimum. Všeobecně se používá glycerin, jen u přístrojů s limitním kontaktem nebo s převodníkem se alternativně používá tekutý parafín. K dispozici jsou i silikonové kapaliny s různou viskozitou.

 Kontakty

Pro dálkové sledování limitních hodnot tlaku lze přístroj osadit až čtyřmi mezními kontakty. K dispozici jsou tyto typy: s pomalou odezvou, s magnetickou pružinou, indukční a pneumatický.

Oblasti použití

Uvedené tlakoměry se používají zejména v papírenském průmyslu, petrochemii, v lakovnách a v dalších oblastech průmyslu.

(KOBOLD Messring GmbH, reprezentativní kancelář pro ČR a SK)

Obr. 1. Tlakoměry s oddělovací membránou, typ MAN-RF…D