Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Tlak a teplota – zásadní veličiny pro přesné měření páry

V předchozích článcích seriálu o měření páry byla přiblížena teorie páry (Automa 1, str. 30) a měření průtoku (Automa 2, str. 24). Z článků vyplývá, že měření průtoku je sice základní měření pro určení množství páry v potrubí, ale absolutně nic neříká o jejích parametrech. Aby bylo možné stanovit hmotnostní průtok, resp. množství páry nebo tepla, je třeba měřit tlak i teplotu. Jen tak lze určit, o jakou páru jde, a vypočítat tak přesně její množství. Lze namítnout, že je-li v potrubí sytá pára, jsou na sobě tlak a teplota přímo závislé, a není proto třeba měřit obě veličiny. Již bylo vysvětleno, že pára se ve své syté podobě v potrubí vlastně nevyskytuje, takže touto úvahou bychom se dopustili velkých chyb a zkreslení měření.

 

Tlakoměry Endress+Hauser

V sortimentu společnosti Endress+Hauser lze vybírat z nepřeberného množství typů a konfigurací tlakoměrů. Jak ale vybrat ten správný? V případě měření páry je situace poměrně jednoduchá. Všechny tlakoměry Endress+Hauser jsou svou vysokou kvalitou vhodné k měření páry, ale i přesto je třeba dbát základních zásad pro správné měření.

 

Vždy absolutně
V první řadě je vždy nutné vybírat tlakoměr, který měří absolutní tlak. Jen tak lze dosáhnout výsledků, které ne­ovlivní atmosférický tlak, a uživatel získá přesnou představu o tlaku v potrubí.

 

Přesně tak, jak je třeba
V naprosté většině případů postačí přesnost 0,3 %, a lze tedy použít oblíbený Cerabar PMP21, pro náročnější zákazníky Cerabar PMP51B, který dosahuje přesnosti 0,15 % a nabízí také místní displej pro rychlou kontrolu.

 

Fakturační měření
Pro stanovená měření, tj. měření pro fakturační účely, potom přichází na řadu tlakoměr Cerabar S PMP71, který doplňuje schválení typu podle lokálních předpisů (TCM 173/06 – 4398).

 

Elektrický výstup/komunikace
Tlakoměr bude připojen do přepočítávací jednotky, proto postačí proudový výstup 4 až 20 mA, se kterým si poradí každá přepočítávací jednotka.

 

Kondenzační smyčka
Tlakoměry nejsou konstruovány tak, aby odolaly vysokým teplotám páry, proto je třeba doplnit kondenzační smyčku, která tlakoměr před vyšší teplotou ochrání.

Teploměry Endress+Hauser

Při výběru teploměru jsou rozhodující tato kritéria:

 

Typ jímky
V naprosté většině případů postačí teploměr TR10 s trubkovou jímkou, která splňuje požadavky na měření páry. Je-li ale třeba vyměnit již dosluhující teploměry, které byly umístěné ve vrtané jímce, popř. je zákazník zvyklý na vrtané jímky, lze vybrat TR88, který je možné zašroubovat do libovolné jímky. Tyto dva typy jsou nahrazovány modulárním teploměrem TM131, u kterého právě probíhá lokální schvalování typu pro fakturační účely.

 

Délka ponoru
Délka ponoru, tedy délka uvnitř potrubí, by měla odpovídat zhruba 2/3 průřezu potrubí. V případě stanoveného měření je nutné dbát na to, aby byla délka ponoru dostatečná pro ověření. V tomto případě je zapotřebí poradit se s pracovníky Endress+Hauser.

Elektrický výstup/komunikace
Stejně jako tlakoměr bude i teploměr připojený k přepočítávací jednotce. Téměř všechny přepočítávací jednotky si poradí s odporovým signálem Pt100, není tedy třeba doplňovat teploměr o převodník. Jestliže i přesto zákazník požaduje např. proudovou smyčku, lze převodník instalovat přímo do hlavice teploměru (obr. 3a) nebo na lištu DIN (obr 3b).

Nyní jsou změřeny všechny provozní hodnoty páry v potrubí. Tyto parametry lze využít jako vstupní údaje přepočítávací jednotky, která se postará o jejich vyhodnocení. A právě na to se zaměří další článek o měření páry.

(Endress+Hauser)

 

Obr. 1. Tlakoměry Endress+Hauser: a) Cerabar PMP21, b) Cerabar PMP51B, c) Cerabar S PMP71

Obr. 2. Teploměry Endress+Hauser: a) TR10, b) TR88

Obr. 3. Převodníky teploty Endress+Hauser: a) převodník do hlavice, b) převodník k instalaci na lištu DIN