Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Think&Do – programování PLC v jazyce vývojových diagramů

Automa 8/2000

Ing. Jaroslav Prokeš,
Tecon spol. s r. o.

Think&Do – programování PLC v jazyce vývojových diagramů

Obr. 1.

V současné době, především v USA, získává v oblasti řízení strojů a technologií na oblibě programování v jazyce vývojových diagramů. Článek stručně přibližuje jeho princip a přednosti.

Zápis programu v podobě vývojového diagramu (flow chart) je velmi intuitivní a ve své podstatě vychází přímo ze zápisu algoritmu. Jde o způsob velmi blízký technikům přicházejícím ze škol do praxe. Při jeho použití se tudíž výrazným způsobem zrychluje zaškolení nových pracovníků v oblasti průmyslové automatizace.

Jednou z firem, které tento způsob programování nabízejí, je např. americká společnost Think&Do. Její software pracuje na platformách Windows NT, Embedded Windows, Windows 2000 a Windows CE. Je instalován na programovatelné automaty firmy Koyo s procesorem řady WinPLC.

Blok akce a blok rozhodnutí
Jazyk vývojových diagramů pomáhá velmi jednoduše naprogramovat strategii řízení. Programátor používá dva základní bloky – rozhodovací a akční (blok akce a blok rozhodnutí – obr. 1). Obdélníkový blok akce reprezentuje operace nad daty v systému, přičemž data mohou být vstupní i výstupní. Ve vývojových diagramech má blok akce pouze jeden vstup (v horní části) a jeden výstup (ve spodní části). Kosočtvercový blok rozhodnutí reprezentuje větvení v cestě programu založené na výsledcích porovnání, do kterého mohou být zahrnuty hodnoty, konstanty nebo celé výrazy. Blok rozhodnutí má jeden vstup a dva výstupy.

Obr. 2.

S opakovaným použitím obou typů bloků je možné vytvořit komplexní program pro řízení stroje nebo technologie.

Jednoduché programování
Hlavní výhody programování v jazyce vývojových diagramů plynou právě z jeho jednoduchosti v porovnání s negrafickými klasickými programovacími jazyky jako Pascal, C++ nebo asembler. Mnoha technikům se dokonce jeví snáze pochopitelný než často používaný grafický jazyk kontaktních schémat, který je součástí normy IEC 1131-3 (Ladder Diagram – LD). Důvodem obliby jazyka vývojových diagramů jsou především velmi dobře srozumitelný program a jeho snadné ladění i vkládání případných změn nebo nových rysů do již existujících projektů. Díky rozhodovacím blokům lze velmi snadno rozeznat průchody jednotlivými částmi programu. Například prostředí Think&Do dokonce barevně odlišuje jednotlivé části programu podle počtu průchodů.

Široká nabídka funkcí
Každý blok vývojového diagramu je buď akční, nebo rozhodovací, s tvarem odpovídajícím typu bloku. Dostupné jsou akční bloky výpočet, volání podprogramu, komentář, sériová komunikace, programová smyčka, řízení v osách, PID regulátor a čekání. V rámci těchto bloků jsou k dispozici pokročilé matematické funkce, práce s poli a řetězci, třídění polí, přesuny a konverze dat apod.

Obr. 3. Obr. 4.

Celý projekt, zapsaný jako vývojový diagram, se pro přehlednost člení do jednotlivých nezávislých částí, které je možné programově aktivovat. Pro další zjednodušení nebo opakované využití kódu je nabízena možnost tvorby podprogramů. Ty se opět vytvářejí v jazyce vývojových diagramů. Samozřejmé jsou lokální proměnné a různé možnosti předávání parametrů.

Že je program napsaný v jazyce vývojových diagramů jednoduchý a přehledný, ukazují příklady na obr. 2, obr. 3 a obr. 4.

Závěr
Programování v jazyce vývojových diagramů je vhodné pro širokou a početnou množinu úloh v oblasti automatizace. Od velmi jednoduchých až po ty složitější, kde se uplatní členění programu do jednotlivých nezávislých bloků či využití širokých možností tvorby podprogramů. Vzhledem k tomu, že výsledný program pracuje pod standardními operačními systémy (např. Windows NT, Windows CE), lze využít technologie jako COM, DCOM, OPC a DDE, a tak velmi snadno začlenit úroveň řízení strojů a zařízení do informační infrastruktury podniku.

TECON spol s r. o.
Labský Mlýn 1
543 71 Hostinné
tel.: 0438/541 100
fax: 0438/541 256
e-mail: info@teconsro.cz
www.teconsro.cz