Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Těžaři ropy a plynu rozšiřují možnosti využití RFID

V podmínkách mimořádně vysokých cen surové ropy a prudkého růstu poptávky po ní po celém světě hledají těžařské firmy způsoby, jak racionalizovat svůj vnitřní chod. Jednou z vhodných technik se jeví RFID, umožňující automatizovat či zdokonalit vše – od nákupu různých položek po zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozního zařízení.
 
V čele snah o takovou podporu průmyslu nyní stojí Oil & Gas RFID Solution Group, sdružení expertů v dané oblasti, akademických výzkumníků, dodavatelů techniky, představitelů předních ropných společností, organizací a firem jako Texas A&M University, University of Houston, Avery Dennison, Merlin Concepts & Technology, Shipcom Wireless, Motorola Inc atd. Tato širokospektrální skupina odborníků pomáhá prospektorům,vrtařům i producentům ropy a plynu nacházet způsoby efektivního použití techniky RFID k řešení problémů jejich denní praxe, definovat potřebné specifikace, datové modely a aplikační struktury a zavádět vyzkoušené pracovní postupy. Velká pozornost je přitom věnována krajně nepříznivým provozním podmínkám, jimž je technika RFID vystavena zejména ve vrtech a jejich blízkosti (přítomnost např. kyseliny chlorovodíkové, sirovodíku, barytu atd.). S uvedenou skupinou aktivně spolupracuje také EPC Global, mezinárodní standardizační orgán pro oblast RFID.
 
Cílem všech zúčastněných je nabídnout ropnému průmyslu nové systémy RFID schopné uchovávat v krajně nepříznivých podmínkách větší objemy dat, komunikují na větší vzdálenosti a přiměřeně nákladné. Ty pak otevřou nové možnosti využití techniky RFID v oblastech evidence zařízení a řízení výrobních i logistických procesů.
[ARCwire, 25. července 2008.]
(sk)