Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

TeSys – nová definice přístrojů pro spouštění a ochranu motorů

Automa 9/2001

Ing. Marian Belošovič, vedoucí produktu Spínání a jištění elektrických obvodů,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

TeSys – nová definice přístrojů pro spouštění a ochranu motorů

Firma Schneider Electric představuje novou nabídku stykačů, jisticích nadproudových relé a jističů motorů s cílem dosáhnout jednodušší a bezpečnější montáže a provozu prvků a systémů pro spouštění a ochranu motorů.

Kompaktní a modulární nabídka
TeSys představuje jednotnou řadu spolehlivých, robustních a ergonomických spouštěčů motorů, které zajišťují optimální provoz zařízení do 75 kW/400 V v AC3 a 250 A v AC1. Tato nabídka odpovídá širokému spektru aplikací spouštěčů motorů (spouštěč pro přímé spouštění, reverzační spouštěč, spouštěč hvězda-trojúhelník atd.). Společnými znaky jsou jednotný design, barevné rozlišení výkonové a ovládací části, jednotná šířka 45 mm do 38 A (18,5 kW) a možnost vytvářet kompaktní sestavy spouštěčů motorů pomocí technologií Tego Power a Quickfit.

Obr. 1.

Stykače TeSys
Stykače Tesys jsou k dispozici pro střídavé a pro stejnosměrné ovládací obvody. Každý stykač je standardně vybaven dvěma pomocnými kontakty. Samozřejmostí je nucené vedení pomocných kontaktů a nucené vedení mezi hlavním (Z) a pomocným (V) kontaktem, což je důležité pro vytváření bezpečnostních schémat. Technologie použitá při výrobě pomocných kontaktů zaručuje jejich vysokou spolehlivost (index spolehlivosti 10-8). Přídavné bloky pomocných kontaktů jsou společné pro celou řadu až do 1 800 A v AC-3 a jsou kompatibilní i se stávající řadou stykačů.

Jednodušší návaznost na řídicí systémy
Řada TeSys je přímo navržena pro použití v řídicích systémech. Stykače a pomocné stykače se sníženým příkonem 2,4 W umožňují přímé ovládání z PLC (100 mA/24 V) až do 18,5 kW/400 V a systém sestavování spouštěčů motorů technologií Quickfit zajišťuje integraci ovládacích obvodů a jejich obousměrné propojení paralelně nebo sériově přes sběrnici do PLC.

TeSys – vyšší bezpečnost
Pro zjednodušení zapojování a vyšší bezpečnost zařízení jsou výkonové a ovládací obvody barevně odlišené, což téměř vylučuje riziko omylu při zapojování. A navíc, zvýšenou izolační vzdáleností mezi výkonovými a ovládacími obvody je TeSys plně kompatibilní s aplikacemi vyžadujícími bezpečné malé napětí (SELV).

Krytí svorek IP20 zajišťuje preventivní ochranu před náhodným dotykem částí pod napětím. Všechny stykače jsou standardně dodávány s bezpečnostním krytem, který zabraňuje ruční manipulaci s hlavními póly stykače. Jističe motorů a jisticí nadproudová relé mají kryt umožňující ochránit nastavení před manipulací nepovolanými osobami plombou. Pro zjednodušení návrhu bezpečnostních obvodů obsahuje každý stykač TeSys dva pomocné kontakty: vypínací kontakt mechanicky spojený s hlavními kontakty, což vylučuje současné zapnutí pomocného vypínacího kontaktu a hlavních pólů, a dále zapínací kontakt, který je mechanicky spojený s pomocným vypínacím kontaktem, takže oba pomocné kontakty nemůžou být zapnuty současně.

Obr. 2.

Zjednodušený návrh a montáž
Návrh rozváděčů je jednodušší díky modularitě spouštěčů motorů se standardní šířkou 45 mm až do výkonu 18,5 kW. Reverzační stykače lze jednoduše sestavit pomocí bloku mechanického blokování, který se zasune do výřezu v obou stykačích. Šířka je jen 90 mm (2 × 45 mm). Pro aplikace, které vyžadují oddělenou ochranu proti zkratu a nadměrným proudům, jsou k dispozici jisticí nadproudová relé TeSys stejné šířky, 45 mm, až do 18,5 kW. Odrušovací modul pro stykače se střídavým ovládáním se zasune do výřezu ve stykači, takže vnější rozměry zůstávají zachovány. Stykače se stejnosměrným ovládáním mají odrušovací modul vestavěný jako standard a rozměry (hloubka plus 9 mm) se jenom nepatrně liší od stykačů se střídavým ovládáním.

Vzhledem k tomu, že všechny stykače mají vestavěné dva pomocné kontakty, je redukován počet typů stykačů do 38 A na polovinu, což zjednodušuje objednávání a redukuje skladové zásoby.

Stykače TeSys jsou více než plnohodnotnou náhradou stávající řady stykačů značky Telemecanique. Jako cenově úspornou alternativu k řadě TeSys nabízí firma Schneider Electric i nadále stykače řady D, jisticí nadproudová relé a jističe motorů s nadproudovou a zkratovou ochranou EP1M značky Elektropřístroj Písek.

Technologie Quickfit pro sestavování spouštěčů motorů bez kabelů a bez nástrojů
Základem technologie Quickfit je způsob připojení stykačů, jističů motorů a jisticích nadproudových relé pomocí pružných svorek, které zajišťují pevné, bezchybné a v čase neměnné propojení všech komponentů nutných k sestavení spouštěče motoru. Pomocí propojovacích bloků lze vytvořit sestavy až osmi spouštěčů motorů s propojenými výkonovými a ovládacími částmi jednotlivých spouštěčů. Tyto bloky zajišťují i obousměrný tok ovládacích a stavových signálů mezi PLC, stykači a motorovými jističi přes svorkovnice, a to paralelně konektorem HE10 a kabelem Telefast anebo sériově prostřednictvím sběrnice (AS-i, Interbus, Profibus a dalšími).

Hlavními přednostmi patentované technologie Quickfit jsou úspora propojovacích kabelů, úspora času při sestavování spouštěčů motorů a úspora místa v rozváděči.

Montáž celých sestav spouštěčů motorů lze uskutečnit rychle, bez rizika chybného zapojení a bez použití propojovacích kabelů a bez nástroje.

Nová nabídka spínacích a jisticích přístrojů TeSys potvrzuje vedoucí postavení firmy Schneider Electric v elektromechanických spínacích a jisticích přístrojích. Inovační trendy v dalším sortimentu, jako jsou přístroje pro dialog člověk-stroj, měniče frekvence, snímače a čidla, řídicí systémy atd. jsou zárukou, že zákazník má k dispozici moderní přístroje splňující nejvyšší bezpečnostní požadavky.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49

Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
http://www.schneider-electric.cz