Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Testování bezdrátových sítí WiFi

Mnohé průmyslové provozy jsou pokryty sítí WiFi. Prostřednictvím WiFi jsou přenášeny větší objemy dat v případě, že není požadována rychlá odezva nebo přísná synchronizace. Typickými příklady jsou přenosy diagnostických informací, přenos souborů a programů pro servis a uvádění zařízení do provozu, telemetrické systémy, systémy pro sledování a řízení spotřeby elektřiny, systémy řízení přístupu apod. Protože v průmyslovém prostředí často vznikají interference odraženého signálu, útlum na překážkách a je rušen rádiový signál provozem technologických zařízení, není správné nastavení sítě tak jednoduché jako v kancelářském prostředí nebo v domácnosti. Navíc je od sítí WiFi v průmyslovém prostředí vyžadováno dobré zabezpečení a spolehlivý provoz. Přitom ne vždy je k dispozici odborník na sítě WiFi – problém s výpadkem komunikace musí operativně řešit pracovník údržby, jehož odborností je měřicí a řídicí technika, nikoliv technika sdělovací.

Dobrým pomocníkem je testovací zařízení AirCheck Wi-Fi Tester od firmy Fluke (obr. 1), které umožňuje testovat sítě IEEE 802.11 a/b/g/n.

Po zapnutí zařízení během několika sekund vyhledá všechny dostupné sítě a zobrazí jejich názvy (SSID), typ sítě a typ zabezpečení. Po vybrání příslušné sítě se zobrazí všechny přístupové body v síti – buď jejich jméno, nebo, není-li jim jméno přiděleno, název výrobce a adresa MAC. Po vybrání přístupového bodu se zobrazí k němu připojené klientské stanice – např. počítače s adaptéry WiFi, tablety nebo mobilní telefony. Potřebuje-li uživatel vyhledat všechna bezdrátová zařízení s WiFi, která jsou v dosahu testeru viditelná, použije funkci vyhledávání všech viditelných zařízení. Ta zobrazí jejich úplný seznam s údajem, ke které síti a ke kterému přístupovému bodu jsou připojeny. Tester dokáže zjistit, zda jde o autorizované zařízení, dočasně autorizované zařízení (např. počítač pracovníka údržby), zařízení sousední sítě nebo zařízení, které se pokouší k síti připojit neoprávněně. Ve všech případech lze měřit sílu signálu, a tím lokalizovat, kde vybrané zařízení je (pomocí směrové antény lze určit směr, odkud signál přichází, a při přibližování k zařízení signál sílí).

Uvedené zařízení dále umí oskenovat všechny kanály WiFi a v podobě sloupcových grafů zobrazit jejich využití a rušení. Snadno tak lze určit, jaký vliv na komunikaci mají různá technologická zařízení: elektrické pohony, zařízení pro mikrovlnný ohřev apod. Podobnou analýzu lze udělat pro všechna zařízení v síti a je možné zjistit, které kanály tato zařízení využívají.

U zabezpečených sítí tester zjišťuje typ zabezpečení a typ šifrování. Jestliže to síť vyžaduje, musí obsluha před analýzou zabezpečené sítě zadat uživatelské jméno a heslo. Tester se potom připojí k přístupovému bodu, požádá server DHCP o adresu a následně může funkcí ping zjišťovat dostupnost jednotlivých zařízení – směrovačů, komunikačních bran nebo jiných zařízení s vybranou adresou.

Nespornou předností je také robustní konstrukce zařízení, zajišťující odolnost v provozních podmínkách.

Zkoušečku AirCheck WiFi Tester si mohou zájemci objednat u firmy Distrelec (viz inzerát na této straně).

(Distrelec)

Obr. 1. Air Check WiFi Tester od společnosti Fluke

Obr. 2. Ukazka použiti testeru