Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Testo: profesionální měření v průmyslu

číslo 8-9/2004

Testo: profesionální měření v průmyslu

Ať se zabýváte kterýmkoliv oborem techniky, je velká pravděpodobnost, že ke své činnosti využíváte některá zařízení, která svým charakterem odpovídají produktům z výrobního programu společnosti Testo. Společnost Testo AG je jednou z vedoucích firem v oblasti měřicí techniky pro různé fyzikální a chemické veličiny a má svá zastoupení po celém světě. V roce 1999 byla v Praze založena její dceřiná společnost Testo, spol. s r. o., která od tohoto roku dosahuje pravidelně výrazných obchodních úspěchů. Mezi její stálé obchodní partnery patří nespočet významných společností působících na českém trhu.

Obr. 1.

Společnost Testo má ve svém výrobním programu především přenosné i stacionární měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, otáček, kvality vzduchu, hluku, osvětlení, analyzátory spalin, detektory plynů a přístroje pro potravinářský průmysl. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že mezi základní průmyslové oblasti, ve kterých se uplatňují produkty společnosti Testo, patří především:

  • vzduchotechnika a klimatizace,
  • strojírenství a strojní výroba,
  • vytápění,
  • měření emisí,
  • potravinářství – systém kritických bodů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),
  • farmacie.

Výrobní program společnosti Testo zahrnuje přístroje v širokém spektru provedení, od nejjednodušších s průměrnou přesností až po přístroje s extrémní přesností a bohatou škálou obslužných funkcí. Testo dodává také techniku určenou pro dlouhodobé měření, speciální měřicí sondy pro méně běžné aplikace, software pro počítačové zpracování dat, kompletní projekty měření atd.

Samozřejmou součástí nabídky společnosti Testo je možnost využít servisní a kalibrační laboratoř. Firma kromě kvalitního a rychlého servisu nabízí i kalibrování nejen všech přístrojů Testo, ale v podstatě jakýchkoliv měřicích přístrojů.

Obr. 2.

Součástí obchodní i technické politiky společnosti je i vývoj nových produktů. Mezi novinky, které jsou uváděny na trh v letošním roce, patří přístroje pro měření v potravinářském průmyslu – nová řada kontaktních i bezkontaktních teploměrů pro širokou škálu použití a nové snímače pro měření pH. Již první měsíce jejich prodeje ukázaly, že inovace se skutečně povedla.

Společnost Testo je tradičním vystavovatelem na MSV v Brně. Letos zde představí tyto novinky:

  • Testo 330, měřicí a servisní přístroj pro vytápění a měření emisí pro malé a střední zdroje,

  • Testo 6340, stacionární snímač rozdílu tlaků s rozsahem 10 nebo 50 Pa s automatickou kompenzací tlaků a výstupním nastavitelným výstražným hlášením,

  • Testo 521/526, přístroje pro snímání, záznam a archivaci rozdílů tlaků s rozsahem 0 až 2 000 hPa s přesností 0,05 % a rozlišením 0,001 hPa,

  • nové, velmi přesné ruční měřicích přístroje s vynikajícím poměrem výkonu a ceny: Testo 105 pro měření teploty skladovaných potravin, Testo 205 a 206, kombinované přístroje pro měření pH a teploty v potravinářství, a Testo 265 pro kontrolu kvality fritovacího oleje.

Zájemci o spolehlivou profesionální měřicí techniku jsou pracovníky společnosti Testo srdečně zváni k návštěvě jejich expozice na MSV 2004. Stánek firmy Testo bude situován v pavilonu C ve druhém patře, číslo stánku 211.

(Testo, spol. s r. o.)

Testo Praha, s. r. o.
Jinonická80
158 00 Praha 5
e-mail: info@testo.cz
http://www.testo.cz

Inzerce zpět