Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Termokamera testo 880: více vidět znamená více vědět

Termokamera testo 880 nyní nabízí ještě více výhod při využití v průmyslové termografii. To jí umožňuje nový software IR-Soft, funkce automatického rozpoznávání nejteplejšího a nechladnějšího bodu, dva dodávané objektivy a další užitečné vlastnosti. Termokamera testo 880 nalezne využití při údržbě mechanických i elektrických zařízení a při kontrole ve výrobních procesech, ve výzkumu a vývoji.
 

Nový profesionální software s předlohami protokolů podle normy pro měření tepelného chování budov

Pohodlnost používání pro uživatele a jednoduchá obsluha, to byly hlavní vlastnosti, na které se soustředil vývoj nového profesionálního softwaru. Software je přehledně strukturovaný a umožňuje rozsáhlou analýzu a vyhodnocení termogramů (obr. 1). Je v něm možné souběžně zpracovávat a analyzovat několik infračervených snímků současně a stejně tak je možné tyto snímky paralelně dokumentovat se snímky ve viditelné oblasti světla. Pro získání přesných výsledků analýzy je možné v termogramu korigovat rozdílné stupně emisivity různých materiálů, a to v rozsahu až do jednotlivých obrazových bodů (pixelů).
 
S novým softwarem lze rychle a snadno zhotovit vícestránkové termografické protokoly. Pro jejich vytvoření podle ČSN EN 13187 Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda jsou v programu k dispozici speciální předlohy rozsáhlých i jednoduchých protokolů.
 

Rozpoznání nejteplejšího a nejchladnějšího bodu

Nová je také funkce automatického rozlišení nejteplejšího a nejchladnějšího bodu (obr. 2), díky níž se na displeji termokamery v infračerveném snímku tyto body okamžitě zvýrazní. Proto také uživatel přístroje může zjistit a zaznamenat např. nejteplejší místo mechanických částí zařízení.
 

Dva objektivy

Širokoúhlý objektiv a teleobjektiv umožňují přizpůsobit měření rozdílným velikostem měřených objektů a vzdálenostem od nich, a zaručují tak velkou flexibilitu v různých podmínkách použití termokamery (obr. 3). Optimální využití infračerveného záření je zaručeno optikou z germania. Termokamera testo 880 se zabudovanou digitální kamerou a s funkcí obraz v obraze spojuje záběry ve viditelném a infračerveném světle, a tím zajišťuje rychlou a bezpečnou dokumentaci měření. Ochranné sklo objektivu navíc chrání cennou optiku před poškozením.
 

Údržba mechanických zařízení

Při preventivní údržbě v průmyslu poskytuje termografie jedinečnou možnost včas rozpoznat počínající poruchy či poškození částí výrobních zařízení. Vzhledem k teplotnímu rozlišení menšímu než 0,1 °C napomáhá termokamera testo 880 odhalovat např. zvýšené tření, nesprávné zarovnání nebo toleranci dílů na výrobních zařízeních. S využitím tohoto přístroje je možné zabránit zastavení výroby tím, že se předejde vzniku závad.
 

Údržba elektrických zařízení

Při údržbě elektrických zařízení nabízí infračervená termografie možnost vyhodnotit zahřívání komponent zařízení s nízkým, středním a vysokým napětím. Tak je možné včas detekovat vadné díly nebo připojení, a předejít tudíž vážnému nebezpečí požáru nebo drahým odstávkám výroby. Funkce obraz v obraze umožňuje uživateli rychle, snadno a jasně dokumentovat měření. Navíc testo 880 poskytuje integrovanou správu měřicích míst pro zajištění jednoduchého plánování inspekčních cest.
 

Kontrola ve výrobě, výzkumu a vývoji

Při kontrole výroby, zajišťování kvality výrobků nebo ve výzkumu a vývoji je použití termokamery často předpokladem větší bezpečnosti a kvalitního zpracování výsledků přesných situačních analýz. Vedle zjišťování cizích těles ve výrobních procesech lze s použitím termokamery rychle a bezdotykově rozpoznávat anomálie při zahřívání dílů výrobních zařízení. Pro přesnou detekci nadměrně zahřátých dílů, např. na deskách plošných spojů, postačí pro zaostření minimální vzdálenost od objektivu 10 cm.
 

Předvedení kamery

Společnost Testo, s. r. o., nyní nabízí nezávazné a bezplatné předvedení termokamery testo 880 přímo ve výrobním procesu zákazníka. Zájemci o tuto prezentaci si mohou dohodnout termín ve společnosti Testo.
 
Obr. 1. Nový software IR-Soft 2.1 umožňuje vyhodnocovat a porovnávat více obrázků současně, zaznamenávat průběh teploty, nastavovat různou emisivitu a mnoho dalšího
Obr. 2. Automatická detekce nejteplejšího a nejchladnějšího bodu (hot spot, cold spot) pro rychlou lokalizaci závady
Obr. 3. Výměnný objektiv pro maximální flexibilitu v různých podmínkách použití
Obr. 4. Použití kamery při preventivní údržbě: např. u motoru lze obrazem z termokamery odhalit poruchu hned v jejím počátku