Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Téma IS/IT pro průmyslové podniky v ČR

číslo 2/2006

Téma IS/IT pro průmyslové podniky v ČR

Celosvětový trend propojování počítačových systémů používaných na úrovni řízení výrobních (technologických) procesů v reálném čase s podnikovou transakčně orientovanou informační strukturou, reprezentovanou systémy typu ERP, neodvratně proniká i do průmyslových podniků v ČR. Všudypřítomné zkratky IS/IT (Information Systems – Information Technologies) tak v průmyslových podnicích nabývají nového, širšího významu. Musí do sebe totiž pojmout poměrně různorodou množinu softwarových produktů propojujících úroveň řízení výrobních procesů s úrovní řízení podniku, pro niž se v češtině postupně vžívá označení informační systémy pro výrobu jako ekvivalent všeobecně přijímané anglické zkratky MES (Manufacturing Execution Systems).

S rozšířením záběru dosavadních struktur a funkcí IS/IT vzniká i potřeba intenzivní výměny informací mezi těmi, kdo takto šířeji pojaté IS/IT nabízejí, zavádějí a budou v denním provozu používat. Základnu pro tuto výměnu již delší dobu kultivuje agentura AD&M, která nyní přichází s iniciativou ISTI – Information Systems and Technologies for Industry.

Aktuální nabídku v rámci ISTI představuje konference s výstavou ISTI Forum 2006, která se uskuteční 1. a 2. března v Nymburce a zaměřena bude společně na MES a podnikovou úroveň řízení (http://www.istiforum.com, viz také zpráva v časopise Automa č. 12/2005 na str. 49).

(sk)