Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Telemetrické jednotky RTU7x

Společnost ELVAC a. s. nabízí pro dispečerské řízení v distribučních sítích řadu jednotek RTU (Remote Terminal Unit). Spolehlivost řídicích jednotek zvyšuje zálohované napájení a možnost zálohovat komunikaci. Jednotky RTU mají digitální a analogové vstupy, reléové výstupy a vstupy pro snímače teploty. Jsou určeny pro jednoduché v čase spojité monitorovací a řídicí úlohy.

Novinkou pro dispečerské řízení obnovitelných zdrojů je kompaktní jednotka RTU-7KL (obr. 1), která je vybavena snímači pro měření třífázových proudů a napětí, softwarem pro vyhodnocení měření a binárními vstupy a výstupy pro signalizaci, popř. ovládání a ochranu připojených zařízení a indikaci poruchových stavů. Tato jednotka nabízí také možnost přenosu rychlozáznamů průběhů signálů na analogových vstupech spouštěných poruchovými událostmi, což spolu s variabilitou komunikačního rozhraní umožňuje řešit mnohé úlohy vysoce efektivně a výhodně z hlediska ceny zařízení. Její základní parametry jsou shodné s jednotkou RTU7K, jen odvozená jednotka RTU7KL je osazena snímači s jiným měřicím rozsahem proudů a napětí. Stejně jako další kompaktní jednotky RTU, je i tato dodávána v plastové krabičce pro montáž na lištu DIN. Oproti jednotce RTU7K je však krabička o jednu sekci širší (přibližně o jednu třetinu šířky, celková šířka je tedy 210 mm).

Interní architektura této jednotky je modulární, díky čemuž je velmi flexibilní a je možné ji přizpůsobit požadavkům zákazníka. Příkladem je široké spektrum komunikačních rozhraní, např. (E)GPRS, Ethernet, RS-232 nebo RS-485, které lze do jednotky osadit v různých kombinacích a počtech (obr. 2). Na jednotlivých komunikačních rozhraních mohou být nastaveny různé komunikační protokoly. Samozřejmostí je rovnocenná současná komunikace několika protokoly: např. protokolem podle ČSN EN 60870-5-104 do nadřazeného systému a protokolem HioCom2 do paramet­rizačního softwaru (vzdálená parametrizace, přenos měřených hodnot, přenos signálů, načtení poruchových záznamů, načtení parametrizace, upgrade firmwaru atd.). Mezi další komunikační možnosti patří různé způsoby zálohování komunikace.

Firma ELVAC nabízí také kompletní vybavení dispečerských center. Řídicí systém je postaven na bázi systému SCADA Mikro­dispečink. Je to software pro sledování, řízení a vyhodnocování procesů v reálném čase, který je vhodný především k řízení elektrických sítí velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, pro úlohy v elektrických stanicích a v dispečerských centrech. Tento produkt je již mnoho let úspěšně a účinně používán v dispečerských centrech i v elektrických stanicích, přičemž je průběžně zdokonalován a rozvíjen. Mikrodispečink je provozován v desítkách rozvoden společnosti ČEZ Distribuce v České republice, další projekty jsou realizovány nebo připravovány.

Ing. Miroslav Kocur, ELVAC a. s.

Obr. 1. Kompaktní jednotka RTU7KL pro řízení obnovitelných zdrojů elektřiny

Obr. 2. Komunikační možnosti jednotky RTU7KL