Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Technika Siemens zabezpečuje leteckou základnu v Arktidě

Letecká základna Thule v Grónsku, nejsevernější opěrný bod armády USA, je místem s mimořádně extrémními povětrnostními podmínkami. Teplota vzduchu např. běžně klesá až k –50 °C a na základně naměřená maximální rychlost větru 333 km/h je druhou největší rychlostí větru naměřenou na Zemi. I v těchto náročných podmínkách jsou na základně již déle než deset let úspěšně v provozu standardní produkty pro řízení přístupu řady SiPass Entro od společnosti Siemens.

Prvotní letecká základna Thule byla zřízena v nejpřísnějším stupni utajení na počátku období tzv. studené války jako místo k doplňování paliva do strategických bombardovacích letadel USAF na jejich cestě k cílům v tehdejším SSSR. V současnosti základna poskytuje přístřeší několika jednotkám armády USA, včetně 12th Space Warning Squadron, která obsluhuje systém včasného varování před mezikontinetálními balistickými raketami vypálenými proti Severní Americe (obr. 1).

Na základně Thule žije v současnosti asi 150 příslušníků armády USA a s nimi asi 450 dánských občanů ve funkcích civilního podpůrného personálu. Nevojenská zařízení v tomto malém „městě“ spravuje a udržuje dánská firma Greenland Contractors. Přes odlehlou polohu základny je kladen velký důraz na zabezpečení i jejích nevojenských objektů. Zpočátku byly k ochraně před neoprávněným přístupem používány běžné mechanické zámky s klíči, popř. zámky digitální. Před asi deseti lety však bylo, za účelem dosáhnout mnohem větší flexibility a usnadnit správu v oblasti zabezpečení objektů, rozhodnuto přejít na elektronický systém řízení přístupu. 

Odolnost proti chladu a útokům ledních medvědů

Nalézt vhodný systém řízení přístupu nebylo snadné. Mnoho čteček přístupových karet musí být na základně nainstalováno vně objektů, ve venkovním prostředí, kde i v tvrdém arktickém počasí musí vždy spolehlivě pracovat tak, aby nikdo z personálu nikdy nezůstal uvězněn v životu nebezpečném prostředí mimo budovu (obr. 2). Jedním ze specifických požadavků na systém je např. odolnost proti vysokým úrovním elektrostatického napětí, vznikajících v důsledku velmi suchého vzduchu na základně.

Firma Greenland Contractors se po pečlivém výběru rozhodla instalovat systém využívající produkty z řady SiPass Entro od společnosti Siemens. A to nejen pro jejich ověřenou spolehlivost při použití v drsných provozních podmínkách – čtečka přístupových karet v antivandalském provedení odolá i útoku ledního medvěda –, ale také proto, že systém současně s odolností nabízí i značnou provozní pružnost, rozšiřitelnost, snadnou obsluhu a vynikající poměr ceny a výkonu.

Původní instalace systému Siemens pokryla celkem 280 dveří ve 36 budovách, mj. ve vstupech do ubytovacích prostor, prostor pro trávení volného času a do kantýny. Centrální řízení systému zajišťovaly čtyři počítače v budově zabezpečovacího centra základny. K usnadnění diagnostiky a údržby byly u podřízených řídicích jednotek částí systému v každé jednotlivé budově zřízeny přístupové body umožňující připojit přenosná PC.

Dveře je možné odemykat a zamykat také na dálku ze zabezpečovacího centra. Umožnit vstup do budovy a únik z mrazivého venkovního prostředí převládajícího na základně tak lze i pracovníkům, kteří si zapomněli nebo ztratili svou přístupovou kartu. Systém vedle toho nabízí funkci počítání osob, dovolující při výstraze příchodu špatného počasí zjistit, zda všechen personál je v bezpečí uvnitř objektů základny. 

Pohlídá i návštěvu solária

Vedle standardních funkcí řízení přístupu – mezi nimiž je i anti passback – byla do systému zahrnuta také funkce rezervace pobytu v soláriu, o které je během polární noci, trva­jící tři měsíce, velký zájem. Zájemci si na webové stránce systému SiPass Entro rezervují vhodný termín. Po příchodu do solária si pomocí své přístupové karty „rozsvítí sluníčko“. Přijdou-li ovšem v nesprávný čas nebo bez rezervace, systém je odmítne.

Variabilní uspořádání osvědčené v extrémních podmínkách

Po rozhodnutí rozšířit obytnou část základny firma Greenland Contractors pečlivě zvažovala nejlepší způsob, jak rozšířit systém řízení přístupu o dalších 99 dveří. Na základě bezvadného fungování původní instalace po dobu delší než deset let se rozhodla opět použít produkty řady SiPass Entro. Významnou roli při rozhodování hrála také skutečnost, že současné moderní modely produktů řady SiPass Entro jsou ze systémového hlediska zcela kompatibilní s tehdejšími. V instalaci lze tudíž snadno kombinovat nové moduly s dosavadními a zajistit jednotnou správu celého systému.

„Když jsme před deseti lety poprvé instalovali systém Siemens Entro, šlo o náhradu běžných zámků s klíči a kódových zámků, které nám neposkytovaly potřebnou kvalitu a komfort při řízení přístupu,“ říká Martin Sřgaard z firmy Greenland Contractors. „Nyní, stejně jako tehdy, pro nás instalace systému značky Siemens představuje úplné a po všech stránkách optimální řešení. Systém nyní zahrnuje asi 380 dveří v 57 budovách a umožňuje nám snadno vytvářet pro jednotlivé pracovníky základny individuální přístupové karty s libovolnou kombinací dveří i pohotově měnit rozsah autorizace při změnách funkce s jistotou, že když někdo opustí základnu, jeho karta se stane neplatnou.“

„Další důležitou vlastností je, že ze zabezpečovacího centra lze prostřednictvím funkcí softwaru SiPass Entro zařídit hasičům v případě požární výstrahy ničím nerušený přístup do budov. Úspora času, které se tím dosáhne, může být v případě nouze neocenitelná.“

(Siemens, s. r. o.)

Obr. 1. Letecká základna Thule v Grónsku vyniká mj. mimořádně extrémními povětrnostními podmínkami

Obr. 2. Mnohé čtečky přístupových karet na základně se nacházejí ve zcela volném prostředí mimo budovy